Ny aftale kan give 2.000 nye arbejdspladser i svinesektoren

Fødevareministeren, fagforeninger, slagterier og landbrug går nu sammen om en samlet pakke, der skal sætte gang i et grønt investeringsboom i svinesektoren. Landbruget forventer, at initiativet vil medføre investeringer for op til 1,5 mia. kr. og skabe omkring 2.000 arbejdspladser i sektoren.

Fødevareministerens bidrag til pakken er en støtteordning til 150 mio. kr., der skal gå til miljøvenlige staldanlæg. Slagterier og landbrug bidrager med en pose penge, som betyder, at landmændene får højere priser for deres svin på slagterierne. Derudover støtter svineafgiftsfonden projekter til bl.a. dyrevelfærd, forskning og uddannelse indenfor svinesektoren.

– Jeg er glad for, at alle parter nu tager ansvar for at lave en samlet løsning. Pakken giver en trængt branche et ordentligt løft, så vi holder produktionsarbejdspladser i Danmark. Samtidig er aftalen gavnlig for miljøet og dermed helt i tråd med regeringens politik om at skabe flere job og passe godt på miljøet, siger fødevareminister Mette Gjerskov, som samtidig ønsker, at flere svin bliver slagtet i Danmark.

De seneste tal viser, at antallet af svin, der bliver slagtet i Danmark, er det laveste siden 1992. Alene siden 2010 er der sket et fald på 11 pct. En af de store udfordringer er at få løsnet den kreditklemme, der gør det svært for svineproducenterne at låne penge.

Landbrug & Fødevarer roser initiativet
Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, forventer, at de 150 mio. støttekroner vil føre til investeringer for mellem 1-1,5 mia. kr.

– Stor ros til fødevareministeren for det målrettede initiativ, der kan være med til at få sat gang i investeringerne ude hos landmændene, så vi kan sikre råvaregrundlaget til vores slagterier. Det vil sammen med regeringens Vækstplan DK bidrage til, at fødevaresektoren kan være med til at trække Danmark ud af krisen, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Flere slagtesvin betyder også, at der skal ansættes flere, og Landbrug & Fødevarer forudser, at der vil blive skabt omkring 2.000 nye job i sektoren. Det vækker glæde i slagteriarbejdernes fagforening.

– Vi har fundet en god løsning, som vi tror på, og som peger fremad! Det er utrolig positivt, at alle der har aktiver i fødevareproduktionen kan stå sammen og sikre fremtiden. Vi er afhængige af hinanden, og jeg mener, at vi her har fundet en løsning, der både sikrer arbejdspladser i Danmark, tager hensyn til miljøet og skaber ny optimisme i branchen, siger Ole Wehlast forbundsformand for Fødevareforbundet NNF.

Styrker også byggesektoren
Investeringerne er også godt nyt for byggesektoren. Landbrug & Fødevarer forudser, at investeringerne vil skabe 1.500 ekstra arbejdspladser i byggesektoren, mens staldene bliver bygget og renoveret.

– Vi finder, det er en god løsning, som skal være med til at sikre en positiv udvikling af erhvervet i en mere miljø- og dyrevelfærdsmæssig retning. Og som samtidig vil resultere i flere arbejdspladser, hvor medarbejderen beskæftiges på almindelige danske forhold,” siger forhandlingssekretær i 3F Morten Fischer-Nielsen.

Udover de 150 mio. kr. fra Miljøteknologiordningen, så indførte regeringen tidligere i år, de såkaldte vækstlån som også kan komme fødevarebranchen til gode. Vækstlån ydes fra Vækstfonden til virksomheder, der ikke kan låne nok penge i banken. Samtidig giver Vækstfonden mulighed for at kautionere for banklån.

Støtteordningen er også åben for andre produktionsgrene i landbruget herunder kvæg og fjerkræ, men forventningen er, at flest investeringer vil ske i svinebranchen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.