Lokale Aktions Grupper er en kæmpe succes

[LDF] De Lokale Aktions Grupper (LAG) burde i virkeligheden ændre navn til: Lokal Vækst- og udviklingsfond, for der bliver skabt meget mere lokal vækst via det lokalforankrede LAG-program end forventet.

En evaluering af den igangværende programperiode 2007-2013 med de 57 Lokale Aktions Grupper viser, at ordningen har præsteret langt bedre resultater end forventet. Det viser en rapport, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop har offentliggjort.

Evalueringen er endda sket, inden programperioden er færdig, så der vil blive skabt endnu flere arbejdspladser på både kort og længere sigt, når man inddrager de dynamiske effekter. Der er skabt omkring 1000 arbejdspladser, hvilket langt overskrider Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forventning. Ministeriet har desuden beregnet, at for hver krone der er givet i tilskud, har det genereret en samlet investering på 4 kroner.

Kickstarter arbejdspladser og private investeringer i landdistrikterne
– I Landdistrikternes Fællesråd er vi særdeles tilfredse med, at rapporten bekræfter det billede, vi har af LAG-ordningen, nemlig at den kickstarter arbejdspladser og private investeringer i landdistrikterne, udtaler formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der har rettet blikket mod den kommende programperiode.

– LAG-ordningen har det største afkast af landdistriktsmidlerne i forhold til jobskabelse, og det mener vi, er et meget stærkt argument for, at der fremadrettet afsættes flere midler til LAG-ordningen, udtaler Steffen Damsgaard.

Det vil Landdistrikternes Fællesråd arbejde for, og vi agter at lave en bredt forankret opfordring herom til Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter og Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Bevar den lokale forankring
– Vi bakker op om, at det nye landdistriktsprogram får endnu mere fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse, men der bør også fortsat være midler til projekter, der skaber attraktive levevilkår. Det er samtidig særdeles vigtigt, at LAG’erne i den kommende programperiode bibeholder den lokale forankring, og at beslutningskompetencen i forbindelse med uddeling af støtte til projekter fortsat vil ligge ude lokalt, udtaler Steffen Damsgaard.

De Lokale Aktions Grupper fungerer som medfinansierende til projekter, der udvikler og skaber nye arbejdspladser i nystartede eller små og mikro-virksomheder samt projekter, der skaber attraktive leve- og bosætningsvilkår. Midlerne kommer fra EU og den danske stat.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.