Løber landspolitikerne fra løftet om at sikre statslige arbejdspladser regionalt i yderområder?

[LDF] Lige nu sidder politikerne og skal afgøre, om der skal lukkes op til 5 kaserner – de fleste af dem er helt eller delvis beliggende i landets yderområder.

Der er tale om kasernelukninger, som kan få store konsekvenser for de berørte områder. Landdistrikternes Fællesråd forholder sig ikke til de forsvarsmæssige forhold i debatten, men forholder sig ene og alene til de konsekvenser, som kasernelukninger kan få for de berørte områder.

Tab af direkte og indirekte arbejdspladser
Konsekvenserne er først og fremmest tabet af de direkte arbejdspladser, som vil forsvinde ved en kasernelukning, da personalet i så fald oftest vil flytte med til de andre kaserner, hvor aktiviteterne flyttes til. Det betyder, at familier flytter væk, og det får konsekvenser for et område, hvis flere hundrede familier med voksne og børn flytter væk med deres forbrug, og at der bliver sat mange huse til salg.

Dertil er der i forbindelse med en kaserne en stor afledt beskæftigelseseffekt i nærområdet, via køb af varer og ydelser hos lokale virksomheder. En kasernelukning vil derfor få betydning for de lokale virksomheders omsætning og beskæftigelse.

– Det er kasernelukninger, som i det store spil kan lyde som overkommelige arbejdspladser, hvis man ser det i de største byers perspektiv. Men hvis man taler om Rønne,  Haderslev, Sønderborg, Vordingborg og andre mindre og mellemstore byer, så kan en kasernelukning få fatale følgevirkninger, udtaler Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Landspolitikere må træde i karakter 
Kasernerne har mange statslige arbejdspladser med store afledt betydning økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.

– Det er nu, at Folketinget og Regeringen må træde i karakter. Vil man landspolitisk sikre et af de basale rammer for lokal udvikling, som de statslige arbejdspladser er, eller er man fuldstændig ligeglad og politisk uden ambitioner for landets sammenhængskraft og udvikling i hele landet, udtaler Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Vi mangler en tilbundsgående analyse af, hvad de statslige arbejdspladser betyder for de berørte områder. Det ville efter Landdistrikternes Fællesråds vurdering og erfaring sikkert få landspolitikerne til at opprioritere statslige arbejdspladser i landdistrikter og yderområder.

Landdistrikternes Fællesråd anerkender, at den fremtidige vækst skal skabes i det private erhvervsliv, men hvis man fjerner et fundament for lokal udvikling og beskæftigelse, så fjerner man rammerne for den samlede udvikling.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.