LDF inviteret til drøftelse af lokalradio- og tv-ordningen

[LDF] Den 27. november 2012 afholder Kulturstyrelsen den første af to rundbordssamtaler med repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen samt brugersiden. Formålet med drøftelserne at hente input og synspunkter, som kan indgå i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessystemet.

Støtte til programmer med reelt publikum
De mediepolitiske ordførere har i medieaftalen 2012-14 besluttet, at der fremover kun skal gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold. Der skal også for så vidt angår udstedelse af tilladelser sikres fokus på lokalt indhold. Endelig skal det overvejes, hvorvidt distributionen af ikke-kommerciel lokalradio og tv vil kunne ske mere hensigtsmæssigt via internettet samt hvorvidt der skal være mulighed for støtte hertil.

Da Kulturstyrelsen af pladshensyn og m.h.p. at sikre en repræsentativ dialog må afgrænse deltagerkredsen, henviser Kulturstyrelsen til at forslag, bemærkninger m.m. fra øvrige interesserede rettes til en af nedenstående inviterede repræsentanter.

Inviterede deltagere:  

Landdistrikternes Fællesråd
Danske Medier
DILEM
SAML
Kommuners Landsforening
Sammenslutningen af Lytter og Seere
Dansk Idrætsforbund
Dansk Ungdoms Fællesråd
Ældresagen
Bibliotekschefforeningen
live.dk, Spillesteder i Danmark
MUX 1-sendesamvirkerne
Medieforskere (Per Jauert og Anders Hansen)

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.