LDF i tæt samarbejde med de nordiske lande på landdistriktsområdet

Fra bestyrelsesmedl. Jørgen Folkvangs tur til Reykjavik.

[LDF] Det netop afholdte møde i Reykjavik viste stor vilje til et endnu tættere nordisk samarbejde på landdistriktsområdet. Samarbejdet foregår i HNSL – ”Hela Norden Ska Leva”, der består af landdistriktsrepræsentanter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Åland og nu også Færøerne. Danmark er repræsenteret ved Landdistrikternes Fællesråd.

På Nordisk Råds møde i juni 2013 vil samarbejdet i HNSL blive præsenteret, og ved samme lejlighed vil vi arbejde for en tættere formel relation mellem Nordisk Råd (NR) og HNSL. Gennem os kan NR komme i kontakt med alle landdistriktsborgere i hele Norden.

Vi har samme mål – erfaringsudveksling for at styrke den nordiske kultur og identitet. Hvis vi arbejder sammen og fremhæver det nordiske perspektiv, kan vi styrke vores muligheder for fremgang – både nationalt og internationalt.

HNSL har spændende projekter i støbeskeen
Vi vil lave undervisning på tværs af grænserne for at styrke den nationale og nordiske kulturelle bevidsthed og de nordiske sprog. 2 landdistriktsskoler fra hvert land kobles sammen via bredbånd og live video, så der kan kommunikeres på tværs af landegrænserne, laves fælles undervisning m.v.

Vi er i færd med at samle erfaringer med lokale udviklingsplaner i de nordiske lande. Vi arbejder på at lave et korps af ‘Brage fortællere’ – et korps af gode historiefortællere fra de nordiske lande, der kan formidle den nordiske historie og de nordiske rødder på en sjov og spændende måde.

De skal fortælle historier ved markeder, lokale begivenheder, i skoler, foreninger, m.v. Der vil kunne laves små film og fælles undervisningsmateriale.

I disse tider med stigende internationalisering – også af kulturen – finder vi det vigtigt at hvile i sin egen kultur. Vi tror på, at det kan medvirke til en større åbenhed overfor fremmede kulturer. Derfor er det vigtigt med det nordiske samarbejde.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.