Landdistriktspuljen støtter nu også turisme

[MBBL] Ministeriet åbner for ansøgninger til forsøgsprojekter, som søger tilskud via Landdistriktspuljen i 2013. Og som noget nyt kan interesserede nu søge støtte til turismerelaterede projekter.

Landdistriktspuljen til formål at forbedre landdistrikters udviklingsmuligheder – blandt andet ved at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser samt ved styrke bosætningen i landdistrikterne. Og i 2013 er der 22,1 mio. kroner i puljen.

Som noget nyt bliver det muligt at søge støtte til turismerelaterede projekter. Dette kan ifølge Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, styrke livet på landet yderligere.

”Turisme rummer gode muligheder for udvikling i de naturskønne danske landdistrikter. Det giver derfor god mening, at de turismerelaterede forsøgsprojekter nu også får mulighed for at søge tilskud. Og som minister for landdistrikterne, lægger jeg stor vægt på, at vi skaber varige arbejdspladser og sikrer beboere på landet et ordentligt forsørgelsesgrundlag,” siger Carsten Hansen.

Landdistriktspuljen
På finansloven for 2013 er der afsat 22,1 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til forsøgsprojekter, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indkalder nu ansøgninger om tilskud til disse forsøgsprojekter.

I 2013 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter prioritet til projekter, der formår at udvikle, realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på ”turisme i landdistrikterne” og projekter med relation til ”nedrivning og genanvendelse af byggematerialer”.

Ansøgningsfristen er fredag den. 4. januar 2013, kl. 12.00.
Læs mere om landdistriktspuljen: http://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette

Læs mere om forsøgsprojekter under landdistriktspuljen: http://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.