Landdistriktsinitiativer i Vækstplan DK – se oversigt

[Vækstplan – MBBL] Vækstplan DK har til formål at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen. Samtidig bidrager planen til at øge den private beskæftigelse på både lang og kort sigt. Udover de positive effekter den samlede pakke har, styrkes landdistrikterne direkte med samlet set 660 mio. kr. over de næste to år (2014-2015):

• 400 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i 2014 og 2015.
• 200 mio. kr. til kystbeskyttelse samlet set i 2014 og 2015.
• 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm samlet set i 2014 og 2015.

Dertil kommer en række generelle initiativer, som har en øget betydning for landdistrikterne:

• 750 mio. kr. årligt til annullering af kørselsafgift på lastbiler.
• 220 mio. kr. årligt til forøgelse af fradraget for hotelmoms fra 50 til 75 pct.
• Der fremrykkes investeringer vedr. Femern Bælt for godt 1. mia. kr. til 2013-2014
• 1,8 mia. kr. til lavere afgifter på energi, spildevand og emballage.

Nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse
Regeringen afsætter en pulje under byfornyelsesloven til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger på landet på 400 mio. kr. Puljen vil give betydelig bedre muligheder for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. Puljen ligger i forlængelse af den netop gennemførte omprioritering af byfornyelsesmidlerne. Dermed kan alle kommuner, der har brug for det søge midlerne

Med forbehold for en endelig beregning skønnes det, at indsatsen vil give aktivitet på ca. 900 mio. kr. og bidrage med en øget beskæftigelse på knap 1000 personer over 3 år.

Bedre bredbånd på Bornholm
Alle danskere skal i 2020 have adgang til den digitale infrastruktur på mindst 100 Mbit/s download, uanset hvor i landet de bor. Særlig Bornholm er udfordret. Der afsættes derfor 60 mio. kr. over to år til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Kystbeskyttelse på den jyske vestkyst
Regeringen vil understøtte den fortsatte kystbeskyttelse- og oprensningsindsat på den jyske vestkyst med 200 mio. kr. (primært kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab).

Læs hele vækstpakken på Finansministeriets hjemmeside

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.