Kronisk syge i udkantskommuner lades i stikken

 [Kommunernes IT Magasin] Et ambitiøst digitaliseringsprojekt, der skulle hjælpe kronisk syge med genoptræning i eget hjem sættes i stå pga. manglende digital infrastruktur. Projekt er finansieret med 10 mio. kr. af Indenrigs- og Økonomiministeriet, men virkeligheden med manglende digital infrastruktur i store dele af kommunerne har indhentet de ambitiøse målsætninger. Projektet skulle hjælpe patienter med kroniske sygdomme med genoptræning i eget hjem ved hjælp af iPads koblet op på mobilt internet. Dermed skulle genoptræningen ske online.

Manglende infrastruktur begrænser udbud af sundhedstilbud
“Manglende digital infrastruktur sætter ambitiøst digitaliseringsprojekt i stå i tre vestjyske kommuner inden for omstilling og udvikling af borgernære sundhedstilbud i eget hjem”, siger sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen, Lemvig Kommune, der sammen med Holstebro og Struer kommuner og den vestlige del af Region Midtjylland er nødt til at starte forfra med at udvikle en digital løsning på omsorgsområdet for kronisk syge patienter. 

 Grethe Bækgaard Thomsen ”Vores digitale infrastruktur når ikke ud til patienter i kommunernes yderområder. Det er ikke muligt at tilbyde den digitale løsning til alle patienter. Derfor er vi blevet slået tilbage til start, fordi kommunerne ikke vil acceptere at lade vores service til kronisk syge patienter være afhængig af, hvorvidt folk bor i et område, der har mobil dækning eller ej”.

Projekt er fordel for kronisk syge patienter kommuner og regioner
Projekt er med 16 KOL-patienter, som efter indlæggelse skulle genoptrænes i eget hjem via en iPad og være online med en fysioterapeut. Fordelen er, at de 16 patienter kunne deles om én fysioterapeut frem for at plejepersonalet skulle køre ud i patienternes hjem eller patienterne skulle genoptrænes på et plejehjem. Med online løsningen vil kommunerne spare penge til transport og personale, og patienterne vil undgå transport mellem hjem og plejehjem. Men en stor del af de udvalgte patienter bor i områder, hvor dækningen for mobilt internet ikke er god nok. Efter indlæggelse på et hospital er det afgørende, at de kronisk syge patienter kommer i gang med genoptræningen – og dermed forebygger genindlæggelser. Det hører også med til projektet, at kommuner og regioner forventer færre genindlæggelser på sygehuse, på grund af manglende genoptræning. Det er ikke kun kommuner, der kan spare penge. Det er også hospitalerne, som vil opnå en effektiviseringsgevinst. 

Uden digital infrastruktur ingen digitalisering
”Vi må konstatere, at vilkårene for at gennemføre projektet slet ikke er til stede på grund af manglende dækning på det mobile internet. Set med kommunernes øjne giver det god mening at servicere borgere digitalt i tyndt befolkede områder. Det kan være besværligt for en KOL-patient at transportere sig ind til plejehjem og hospitaler, og det er dyrt for kommunen at køre ud og visitere folk i hjemmet med individuel genoptræning. Derfor er den digitale løsning til fordel for alle parter. Men jeg har svært ved at se, hvordan vi skal lykkes, når forudsætningerne ikke er til stede,” slutter Grete Bækgaard Thomsen.

Målsætningerne i ”Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013 – 2020” om at effektivisere for 12 mia. kr. i kommunerne frem mod 2020 får dermed et skud for boven. Ambitionerne om at levere kommunal service ved hjælp af ny teknologi over internet, bliver svære at indfri med den nuværende dækning på mobilområdet. Det er imidlertid ikke kun manglende mobil dækning som udgør en barriere. Der er også mangel på fibernet forbindelser i kommunerne. 

For et år siden skrev Kit-Magasinet om et lignende projekt om brug af videoteknologi i fire kommuner, hvor blandt andet Aalborg og Kerteminde kommuner deltog. Dengang viste projektet, at hver tredje videosession mellem kommune og borger mislykkedes. Men projektet blev dog gennemført. I det vestjyske projekt er man end ikke kommet i gang.
”I udvalgte postnumre er der slet ikke forbindelser. Det er hovedsaligt de borgere, der vil få mest ud af komme i kontakt med kommunen online, og det er de borgere som koster mest tid og transport for kommunen. Uden digital infrastruktur. Ingen digitalisering”, siger IT-chef Thomas Hyldgaard, Lemvig Kommune.

De tre kommuner og Region Midtjylland er nu gået i tænkeboks for at finde en ny måde at kunne levere service på til kronisk syge patienter. Den vil formentlig ikke opnå de samme økonomiske fordele som ved den rent digitale løsning.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.