Kræver klart svar fra minister om mulig lukning af skattecentre i yderområder

Det er ikke kun Tønder Skattecenter, der risikerer at blive lukket. Svendborg Skattecenter står også i fare for at lukke med tab af adskillige offentlige arbejdspladser til følge, og det har nu fået Udvalget for Landdistrikter og Øer til at indkalde skatteminister Holger K. Nielsen (SF) til et åbent samråd den 26. november 2013.

Udvalget har bedt ministeren gøre rede for overvejelserne om at nedlægge skattecentre i yderområderne, herunder for konsekvenserne for brugerne i disse områder og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Bekymret for arbejdspladser flyttes til København
Erling Bonnesen (V) er en af udvalgsmedlemmerne, der er bekymret for udsigten til, at Svendborg og andre land- og yderkommunerne mister offentlige arbejdspladser til fordel for København:
  
– Som fynsk valgt folketingsmedlem vil jeg kræve et klart svar fra skatteministeren, om han vil garantere, at Svendborg Skattecenter ikke skal nedlægges, ligesom jeg også vil spørge skatteministeren og bede ham garantere, at han ikke nedlægger funktioner i provinsen, landdistrikterne og yderområderne, og flytter dem til København.

Udvalget har også bedt ministeren om at oplyse om effektiviteten pr. medarbejder i de enkelte skattecentre. Ministeren skal endvidere redegøre for, hvordan overvejelserne om at nedlægge skattecentre passer sammen med regeringens løfter om at gøre en ekstraordinær indsats for yderområderne og regeringens løfter om, at der ikke vil ske reduktion i statslige arbejdspladser i yderområderne.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Chr. Schmidt (V) og Esben Lunde Larsen (V).

Tilmelding
Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendigt. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt. Tilmelding skal ske til udvalgssekretær Tommy Jørgensen: Tommy.Jorgensen@ft.dk

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.