Kirkelukninger noget af det allermest følsomme vi har

[LDF – Folkemøde] – Kirkelukninger er noget af det allermest følsomme, vi har. Sådan indledte kirkeminister- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) debatten “Ø- og landsbykirken tid til nytænkning” i Landdistrikternes Telt fredag den 14. juni. Kirkerne står på samme måde som købmanden og skolen i fare for at lukke i de tyndest befolkede områder af landet. Men det er et ømtåleligt punkt, for kirken er kulturbærer og samlingspunkt for mangelandsbyer, som også netop er bygget op om kirken.   

I debatten kom der derfor mange forskellige bud på, hvordan kirken kan nytænke sig, så ø- og landsbykirkerne kan få en god fremtid. 

Kirken som levende centrum for flere aktiviteter
Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, deltog i debatten, og han sagde, at man skal gøre alt for at bevare landsbykirkerne. Han opfordrede derfor til, at kirkerne åbner sig mere op for lokalsamfundene og også tilllader, at kirken bliver hjemsted for teater, koncerter, foredrag og andre ting end forkyndelsen alene. 

Han mener dog ligesom andre deltagere i debatten, at der er en grænse for, hvad kirken skal bruges til. Samme holdning ytrede kirkeordfører fra Venstre Flemming Damgaard Larsen:

– Kirkens primære formål er forkyndelsen, så der må være en grænse for, hvilke aktiviteter, der kan være plads til. Koncerter og foredrag er fint, men det må ikke bliver det rene lallerværk.

Den rigtige præst er afgørende
Desuden blev der diskuteret forskellige måder at sikre sig, at man får den rigtige præst, for det er altafgørende både at have en engageret og aktiv præst omkring kirken. Det var alle enige om, ligesom man var enige om, at det er bedst at bevare bopælspligten.

I debatten kom der forslag frem om kombinationsstillinger, hvor præsten skal varetage andre funktioner end præstegerningen såsom at have tilknytning til den lokale skole eller løse journalistiske opgaver. 

Kirkeminister- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) var meget optaget af, at man skal  arbejde med prøveansættelser, så man ikke forpligtiger sig til en præst, der viser sig at være den forkerte løsning for et område. Derfor er det med prøveansættelser også et forhold, som der bliver kigget på fra Kirkeministeriets side. Det er måske særligt vigtig for øerne og landdistrikterne at have en synlig præst, der er engageret i lokalsamfundet.   
  
Nødvendige strukturændringer
Lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet blandede sig i debatten og pointerede, at Danmark er i forandring pga. en hastig urbanisering, og at man derfor bør begynde at snakke om strukturtilpasning, kirkelukning og klyngesamarbejde omkring kirkerne.

Men hvad med kirkegårdene? Der ligger måske et endnu større problem. Over en årrække vil de nok komme til at blive til landsbyparker. Man bliver nødt til at træffe nogle beslutninger nu, ellers forholder man sig ikke til urbaniseringen, lød det fra Jørgen Møller.

Kirkeminister- og ligestillingsministeren kommenterede på Jørgen Møllers input i debatten og sagde, at det er gået hurtigt i negativ retning for kirken de sidste 20 år. Pengene bliver mindre og mindre, og om 10, 20, 30 år ser det endnu værre ud, og man kommer således ikke udenom at skulle forholde sig til kirkelukninger. Men problemet er utrolig følsomt, for ingen ønsker at det skal være deres kirke, der lukker.

I debatten deltog kirke- og ligestillingesminister Manu Sareen (R), provt for Bornholms Provsti Gotfred Larsen, formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, Venstres kirkepolitiske ordfører Flemming Damgaard Larsen og formand for Omø Menighedsråd Ole Odsgaard. Debatten var arrangeret af Sammenslutningen af Danske Småøer.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.