Indsatspuljens positive effekt dokumenteret

[LDF] Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har evalueret Indsatspuljen (Nedrivningspuljen) og de regler, der regulerer kommunernes muligheder for at sætte ind over for faldefærdige huse. Evalueringen er meget positiv og viser, at kommunerne har brugt puljen fornuftigt.

Kommunerne har i 2010 og 2011 kunnet søge støtte fra Indsatspuljen til byfornyelse og konkrete nedrivninger af faldefærdige boliger. Kommunerne er meget tilfredse og har i høj grad benyttet sig af puljerne og de nye administrative redskaber.

Indsatspuljen har tilvejebragt, at ca. 3.500 bygninger er blevet revet ned og 1.325 bygninger er renoveret. Evalueringen viser, at godt 1/4-del af kommunerne har opnået positive resultater i forhold til at forebygge og afhjælpe ‘social forslumring’. Det er sket ved, at kommunerne har fjernet udlejningsboliger, der er uegnede til beboelse.

75 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse
Regeringen ønsker dog ikke at genindføre Indsatspuljen på finansloven, men minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, oplyser, at han vil afsætte 75 mio. kr. af byfornyelsesmidlerne til blandt andet nedrivning og istandsættelse.

Ministeren ønsker, at det skal være en permanent bevilling, så kommunerne får mulighed for at lave en langsigtet planlægning. Samtidig vil han se på, om reglerne kan ændres, så kommunerne kan føre sag an mod boligspekulanter, der udnytter svage borgere.

Landdistrikternes Fællesråd er glade for, at Indsatspuljens positive effekt nu er dokumenteret. Den store effekt beviser kommuernes behov for at have særskilte midler til at komme de mange faldefærdige huse og skruppelløse boligspekulanter til livs. Vi har ikke haft mulighed for at nærlæse ministeriets Evaluering af Indsatspuljen samt Evaluering af lov om ændring af lov byfornyelse og udvikling af byer, men det gør vi snarest.

          

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.