Høring om strandbeskyttelseslinjen og de små øer

[ULØ] Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder tirsdag den 14. maj 2013 kl. 9.30-ca.11.30 en offentlig høring om strandbeskyttelseslinjen og de små øer i værelse 2-133 på Christiansborg. Formålet med høringen er at få belyst lovgivningen om og administrationen af strandbeskyttelseslinjen ift. småøer.

Udvalget har inviteret følgende oplægsholdere til at tale ved høringen:

•Kontorchef Rolf Hoelgaard, Naturstyrelsen
•Jan Bendix, Beboerforeningen på Venø
•Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer
•Proffessor, dr.jur., Peter Pagh Københavns Universitet

Efter oplæggene er der spørgsmål til oplægsholderne fra udvalget.

Baggrund for høringen – Standbeskyttelseslinjen
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre, at arealerne nær kysten bliver friholdt for indgreb, som ændrer deres nuværende tilstand og anvendelse. Arealer, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, skal bevares så uberørt som muligt. Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten.

I bebyggede områder ligger den typisk 100 m eller mindre fra kysten. Miljøministeren har fastsat strandbeskyttelseslinjen, som bliver administreret af Naturstyrelsen. Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen bliver kun givet i ganske særlige tilfælde.

De små øer
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 191, 1993-94, hvorved strandbeskyttelseslinjen blev udvidet fra 100 m til 300 m, at: ”På små øer forudsættes den udvidede strandbeskyttelseslinje administreret relativt mere liberalt, når forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det.”

Tilsvarende fremgår det af ministeriets Vejledningen om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone (afsnit 5.8 om små øer): ”I kystlovforslagets bemærkninger er det anført, at den udvidede strandbeskyttelse forudsættes administreret relativt mere lempeligt på små øer, når forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. Den forudsatte lempelse har alene relation til de yderligere arealer, der ved loven inddrages under strandbeskyttelse.”

Praksis om små øer
Sammenslutningen af Danske Småøer har over for Udvalget for Småøer gentagne gang gjort opmærksom på, at Naturstyrelsen – efter sammenslutningens opfattelse – ikke administrerer reglerne om strandbeskyttelseslinjen i overensstemmelse med de særlige hensyn til de små øer, som er angivet i lovforarbejderne og vejledningen, jf. overfor.

Sammenslutningen har endvidere anført, at Naturstyrelsen administrerer reglerne uensartet, og at sagsbehandlingstiderne i disse sager er lange. Tilsvarende bemærkninger har beboerforeninger på flere små øer anført over for Udvalget for Småøer (og tidligere Økontaktudvalget) i forbindelse med studieture til små øer.

Høringen afholdes som en offentlig høring, og den vil efterfølgende kunne ses eller genses på Folketingets hjemmeside.

Tilmelding
Høringen er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest mandag den 13. maj 2013 kl. 11.00 til Tommy Jørgensen, udvalgsassistent, tlf. 3337 5534, Tommy.Jorgensen@ft.dk.

Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, høringen bliver afholdt. Se kontaktinformation i boksen til højre på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig.  

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.