Hele paletten samlet på Landdistrikternes Dag

[LDF] Hele paletten af landdistriktsaktører var samlet til Landdistrikternes Dag på Christiansborg den 24. oktober 2012. Kommuner, LAG’er, lokalråd, konsulenter, interesseorganisationer osv. var alle tilstede, og de 140 deltagere fik, hvad de kom efter. Nemlig muligheden for at lytte og stille spørgsmål til de politiske  beslutningstagerne. Og rigtig mange benyttede sig af muligheden for at stille direkte spørgsmål til christiansborgpolitikerne.     

Politikerne kom ikke med løfter om fibernet til alle, nye motorveje eller løsninger på lokale infrastrukturproblemer, men der blev debatteret på livet løs. Omend politikerne var uenige om, hvilke nye reskaber der skal tages i anvendelse, så stod det klart, at landspolitikerne vil udviklingen i hele landet, og at det er et emne, som har fået et solidt fodfæste på Christiansborg. Det skyldes ikke mindst, at der kommet et ministerie, en minister og et folketingsudvalg for Landdistrikter og Øer, der er forpligtet til at tage sig af landdistriktssagen.

Debatterne i hovedtræk
Blandt budskaberne fra minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen var, at udviklingen af landdistrikterne kræver en målrettet indsats fra regering, region, kommune, Landdistrikternes Fællesråd og lokale aktører. Han vil nytænke LAG’en, så der bliver skabt større sammenhæng mellem LAG’erne og de kommunale og regionale strategier. Der skal tænkes i større sammenhænge, og så skal der være en mere virkelighedsnær effektmåling af LAG’en. Ministeren ønsker samtidig at dreje fokuset mere over på vækst og jobskabelse i det kommende LAG-program for 2014-2020, og kvitterede i den sammenhæng Landdistrikternes Fællesråd for også at være med til at sætte fokus på jobskabelse. Ellers betonede han turisme, bredbånd, uddannelsesmuligheder, ny planlov og nedrivning af faldefærdige huse, som redskaber til at udvikle landdistrikterne, som han i øvrigt prøvede at tegne et mere nyanceret billede af, end medierne ofte giver. Særligt ministerens udmeldinger i forhold den kommende LAG periode gav anledning til en del spørgsmål fra salen. 
        
De organisatoriske rammer omkring landdistriktspolitiken er blevet etableret, men “Regeringen skal ikke tage sig af landdistrikterne som et stedbarnsproblematik”, indledte Kristian Thulesen Dahl (DF) med at sige i paneldebatten med Anni Matthiesen (V) og Bjarne Laustsen (S). Debatten handlede om fremtidens muligheder for erhvervsudvikling i landdistrikterne. Han udtrykte skuffelse over udligningsreformen, som han opfatter som en lille justering, der skal lukke munden på de hårdest trængte kommuner. Han beklagede samtidig regeringens forslag til ændring af planloven, som Bjarne Laustsen til gengæld forsvarede. Som ordstyrer Steffen Damsgaard opsummerede til sidst kom debatten til at handle om både små og store emner. Til trods for generel politisk uenighed mellem partierne var man enige om, at flere statslige arbejdspladser, hurtigere bredbånd, kommunal udligning, planloven og bedre muligheder i forhold til LAG mellemfinansiering er væsentlige faktorer for landdistrikter og yderområder. Hvor Anni Matthiesen (V) og Kristian Thulesen Dahl(DF) var afvisende overfor transportaftalen, mente Bjarne Laustsen (S), at man måtte se på den, men at der er nogle Co2 forhold, som er vigtige at have med i diskussionen.    

Helt i tråd med indholdet i næste paneldebat var det de lidt yngre christiansborgpolitikere Annette Lind (S), Mai Henriksen (C), Mette Hjermind Dencker (DF) og Andreas Steenberg (RV), der debatterede om unges muligheder for job og uddannelse i landdistrikter og yderområder. Debatten kom vidt omkring. Den handlede om busforbindelser i landdistrikterne, frafald af erhvervsuddannelser, tab af produktionsvirksomheder, manglende virksomhedspraktikpladser, komunalreform, skolelukninger, udligningsreform, de unges manglede demokratiske deltagelse og tilstedeværele i byråd osv. Der var enighed om, at man skulle sikre ordentlige rammevilkår på landet, at taxametersystemet kan tåle et eftersyn, at det vil være en fordel at have uddannelser flere steder, at der er flere uddannelsesretninger, og at man arbejder for at sikre praktikpladser både erhvervspraktikpladser og skolepraktikpladser. Diskussionen sluttede af med en opfordring fra Steffen Damsgaard om, at man i fællesskab prøver at aflive nogle af de myter, der er om at store skoler pr. definition er bedre end små skoler.  

Bredbånd er meget vigtigt, men regeringen kommer aldrig til at sikre, at der er helt lige muligheder for alle i hele landet. Det var udmeldingen fra Trine Bramsen (S) i den sidste debat om lige muligheder for adgang til bredbånd og mobil dækning i hele landet. Debatten blev indledt af Simon Simonsen, der fortalte om udbredelsen af fibernet i Vejen Kommune og om fibernettets mange fordele. Han satte spørgsmåltegn ved, om man kan være teknologineutral. 
Udbredelsen af bredbånd og hurtig internet skal ske på markedsvilkår og via de private aktørers indbyrdes konkurrence. Det er staten, der sætter betingelserne, for de virksomheder, der får lov til at udbrede bredbånd, og man vil forpligte de virksomheder, der tjener alle pengene i de attraktive områder, til også at udbrede bredbånd til de områder, der ikke er attaktive, lød budskabet fra Trine Bramsen. Thorsten Schack Pedersen (V) var enig og pointerede, at det er for dyrt for staten at sørge for, der bliver rullet fibernet ud til hele landet på skatteborgerens regning. Samtidig vil politikerne ikke gå ind i en teknologidiskussion. Det er ifølge Thorsten Schack Pedersen en farlig vej at betræde, for teknologien er i hurtigere udvikling end, hvad politikerne kan nå at fange. 
Der er således ikke direkte ændringer på vej i forhold til at udbrede hurtig bredbånd til de områder, hvor markedet ikke kan løse problemet. Flere af deltagerne mente ikke, at poltikerne gav udtryk for en ambitiøs nok plan på bredbåndsområdet, og at de i stedet for målsætninger hellere skulle tale om en digital vision for Danmark.  

Afslutningsvist kan man med Bertel Haarders (V) ord huske på, at man skal stille krav til politikerne, men man
skal aldrig vente på initiativet. Det må man tage selv.  
Han deltog i arrangementet med indslaget Udviklingen
i landdistrikter og yderområder i ord og toner, set med
Folketingets næstformand Bertel Haarders øjne.

* Ovenstående er Landdistrikternes Fællesråds gengivelse af debatterne.            

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.