Formand: Planlovsforslag har positive elementer for landdistrikter og yderområder

[LDF] Miljøminister Ida Auken og landdistriktsminister Carsten Hansen fremlagde torsdag den 4. oktober 2012 et forslag til ændring af planloven på vegne af regeringen. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er positiv overfor, at der fortsat er mulighed for udvikling endda i flere trængte landdistrikter end hidtil.

– Forslaget åbner for flere landzonetilladelser til bolig og erhverv i eksisterende bygninger og tilbygninger samt i nogle tilfælde også nybyggeri, såfremt kommunerne vil bruge de nye muligheder. Desværre er der udsigt til store udfordringer i kystnærhedszonen, udtaler formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs forslaget: Lovforslag om ændring af planloven – nye muligheder i landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd har indtil nu været glade for, at mange års snærende begrænsninger på planlovsområdet blev afløst af de muligheder og rettigheder, som den differentierede planlov gav. På flere områder ser formanden, at mulighederne bliver mindst lige så store fremadrettet – trods en anden politisk tilgang – og at flere områder vil få gavn af forslaget, såfremt kommunerne vil bruge de beslutningskompetencer, lovforslaget lægger op til.

Landzonetilladelser
Hvis forslaget vedtages kan alle landets kommuner uden for hovedstadsområdet fremover, i områder med tilbagegang i befolkningstal eller beskæftigelse, anvende en landdistriktsbestemmelse som en ny begrundelse for at give tilladelser til boliger og erhverv. Der må dog kun opføres boliger nye steder, hvis de ligger i nærhed til en landsby eller en lille bebyggelse.

For iværksættere og erhverv kan man i dag starte i nedlagte landsbrugsbygninger, hvilket ifølge lovforslaget udvides til at gælde alle eksisterende bygningstyper på landet. Der ud over lempes der yderligere, igen afhængigt af kommunernes holdning til, om man vil skabe vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder.

Kystnærhedszonen
Der er i lovforslaget lagt op til en planlægningsmæssig stramning omkring nybyggeri og udvidelser foretaget i kystnærhedszonen, og hvis det er lavet for at begrænse aktiviteten yderligere i de områder, så tager Landdistrikternes Fællesråd afstand fra den stramning.

– Vi har behov for at kunne udvikle vores landdistrikter også i kystnærhedszonen fra 300-3000 m fra kysterne. I forvejen er de første 300 m meget restriktivt beskyttet mod aktivitet af kystbeskyttelseslinen, udtaler Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd håber, at de redegørelser, som kommunerne skal lave for at kunne give en landzonetilladelse i kystnærhedszonerne bliver så smidige som muligt, og allerhelst at kommunerne også her kan bruge landdistriktsbestemmelsen, og at de ikke skal lave de ekstra redegørelser.

Detailhandelsbestemmelser
Landdistrikternes Fællesråd har forståelse for, at mange kommuner gerne vil have storcentre og mange attraktive detailhandelsmuligheder. Det kan måske også trække kunder til et område fra andre kommuner. Omvendt ser Landdistrikternes Fællesråd sagen fra de mindre byers detailhandel og den lille landsby-købmand perspektiv. Derfor har Landdistrikternes Fællesråd ikke nogen indvindinger mod, at de udvidede detailhandelsbestemmelser rulles tilbage.

Følger udviklingen nøje
– Landdistrikternes Fællesråd vil følge udviklingen på området – særligt omkring kystnærhedszonen, hvis lovændringer gennemføres, og ønsker samtidig at være medinitiativtager til en konference for kommunalpolitikere og administration hvert år – kun med fokus på mulighederne i planloven i landdistrikter og yderområder, udtaler Steffen Damsgaard.

Læs pressemeddelsen: Planlovsændring skal give vækst og liv i landdistrikter og beskytte vores kyster  
Læs ogsåUdkants-lov får blandet modtagelse og Der skal mere liv på landet 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

2 svar til Formand: Planlovsforslag har positive elementer for landdistrikter og yderområder

  1. Karin Nielsen skriver:

    Jeg synes der er vigtigt at kreditforeningene vil læmpe deres krav , det er for mig at se en af de store forhindringer både for bebyggele i landdistriktere og salg af huse, det er besynderligt at når ma kan købe en billig bolig så vil kreditforeningerne ikke låne folk penge til dt. Det vil også være der udfordringen er omkring udnyttelse af landbrugsejendomme til andet formål

  2. Knud W. Petersen skriver:

    Jeg forstår udmærket initiativet, men mener at en lempeligere administration/lovgivning omkring byggeri i det åbne land vil overflødiggøre de eksisterende bygninger, der stik imod hensigten vil forfalde og danne slum i landsbyerne. Som alternativ til lempelsen kunne en tilskyndelse/præminering af genbrug af de eksisterende bygninger eller deres placeringer fastholde kvaliteterne i landsbyerne ved ombygning, eller nybygning i den eksisterende struktur.

    Med venlig hilsen
    Knud W. Petersen, Samsø.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *