Formand deltager i konference om vedvarende energi

[LDF] Når der i dag bliver holdt konference i Industrien Hus hos Dansk Industri bliver det med aktiv deltagelse af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Konferencen handler om omstilling til vedvarende energi lokalt og globalt.

Det er den 6. dialogkonference med indlæg og debatter om de indlysende fordele for beskæftigelse, klima, miljø, yderområderne i Danmark samt for samfundet som helhed. NORDISK FOLKECENTER for Vedvarende Energi står bag, og det er ambitionen med konferencerne at præsentere den nyeste viden og erfaringer, og dermed inspirere til, hvorledes lokalsamfund i Danmark kan blive Fossil Frie.

Steffen Damsgaard sidder i panelet og skal forholde sig til spørgsmålet: Kan I og vil I være med til at realisere guldåren i den grønne banan?

Program
Kl. 12:30 Velkomst Lars Goldschmidt, direktør, DI og Jane Kruse, konstitueret forstander, Nordisk Folkecenter.
Kl. 12:40 Martin Lidegaard, Klima-, energi- og bygningsminister, ”Regeringens målsætning for energiudviklingen”.
De fire leverandører stiller spørgsmål
(Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, DAKOFA, Landbrug & Fødevarer).

Kl. 13:00 Hans Peter Slente, Branchedirektør, DI Energi ”Vedvarende Energi skaber vækst”.
Kl. 13:15 Preben Maegaard, forstander emeritus, Folkecenter, ”Initiativer og værktøjer for at sikre den nødvendige omstilling”.
Kl. 13:30 Lene Kjeldgaard Jensen, borgmester Thisted kommune, ”Thisted som førende klimakommune, en omstilling der har skabt arbejdspladser”.
Kl. 13:45 til 14:45. Kan I fire leverandører i fællesskab skabe et fossilfrit Danmark. Hvis ikke, hvad er begrundelsen? Hvilke værktøjer mangler I?

Martin Merrild, formand, Landbrug og Fødevarer
Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme, ”Fjernvarmens bidrag til et fossilfrit samfund”
Ole Morten Pedersen, direktør, DAKOFA, ”Affaldssektorens bidrag til øget biogasproduktion”.

Kl. 14:45 til 15:10 Kaffepause

Kl. 15:10 til 17:00. Incitament delen: Kan I og vil I være med til at realisere guldåren i den grønne banan? I den grønne banan blæser vinden, dyrene er der og det er her, hvor husholdningsaffaldet skal omdannes til biogas.

Henrik Keinicke, energipolitisk konsulent, Dansk Metal, ”Tusinder af job i grøn benzin”
Jani Methmann, direktør, DS Håndværk & Industri
Christian Poll, miljø og energi, Danmarks Naturfredningsforening
Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
Erik Nørregaard Hansen, direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, ”Fossilfrit brændsel på Decentrale Kraftvarmeværker”.
Christian B. S Christensen, adm. direktør, Solum Gruppen A/S, Aikan Teknologi
Per Thostrup, direktør, Nordic BioEnergy

Kl. 16:40 Spørgsmål, kommentarer, dialog, konklusion. Afslutning

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.