Debatskabende udstilling vist på Landdistrikternes Dag

[LDF] Politikere og eksperter diskuterer, hvordan de frivillige kan gavne velfærdssamfundet, men diskussionerne foregår ofte uden de frivilliges egen deltagelse. I Vorbasse har forfatter Jeremy Watts og leder af lokalhistorisk arkiv Jørgen Møller lavet en debat om emnet – for frivillige og borgerne – på baggrund af en udstilling. Udstillingen blev vist på Landdistrikternes Dag på Christiansborg onsdag den 24. oktober 2012.

De frivillige udfordret
Det frivillige arbejde betyder rigtig meget for sammenhængskraften i alle landsbyer. Men i løbet af de seneste par år er de frivillige blevet presset og udfordret. Skal de selv overtage offentlige opgaver for at bevare f.eks. biblioteket?

Jeremy Watts og Jørgen Møller kunne se, at både Vorbasse og det frivillige arbejde generelt er kommet i en situation, som stiller en række spørgsmål. Spørgsmål, som kræver en større diskussion, som ikke bare tages af embedsfolk og eksperter, men også af de frivillige og menige borgere. Vorbasse og adskillige mindre byers eksistens beror på de mange menneskers frivillige indsats. Derfor er frivillighed et vigtigt emne at debattere.

– Vi håber, at landsbysamfund og beslutningstagere vil tage debatten om fremtidens livsvilkår i de små samfund, og at man indtager en aktiv holdning til emnet, så man kan møde kommunen i et konstruktivt samspil. Udstillingen må meget gerne inspirere til debat i foreninger og andre lokale fora, udtaler Jeremy Watts.

Tema på landsbyernes dag 2013
Landdistrikternes Fællesråd viste udstillingen på Landdistrikternes  Dag for at sætte fokus på de frivilliges store betydning for de små byer og for at hæve debatten op på et nationalt niveau. Frivillighed bliver samtidig temaet, når Landdistrikternes Fællesråd holder Landsbyernes Dag i 2013.

Udstillingen om det frivilliges arbejde er støttet af midler fra:
Indenrigsministeriet, Billund Kommune, Vorbasse Lokalråd, Vorbasse Grundejerforening, Vorbasse fonden, Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Fitting Landsbyferie, Salon Skovvang, Guldbageren i Vorbasse.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.