Året der gik – meget at glæde sig over i 2013

[LDF] Året lakker mod ende, og det er tid til at kigge tilbage på året, der snart er gået. 2013 har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Selvom udfordringerne stadig er til at tage og føle på i landdistrikterne, har der dog også været positive ting at glæde sig over i løbet af året.

Bredbånd: Klar til opgør med det gamle teleforlig
Bredbånd er et af de områder, hvor de politiske holdninger har flyttet sig meget. Det er meget glædeligt, at kommuner og regioner i 2013 også er begyndt at lægge et pres på, at staten skal sikre bredbånd i hele landet. Det gamle teleforlig fra 1999 med en ren markedsbaseret tilgang til udbredelse af højhastighedsbredbånd er forfejlet, og det er positivt, at flere partier i 2013 har meldt ud, at de nu er parate til at brække det gamle teleforlig op.

LDF har igennem flere år arbejdet for et opgør med den markedsbaserede tilgang. Senest har vi i oktober, sammen med en række organisation og brancheorganisationer, sendt et opråb til erhvervs- og vækstministeren om at lave en ny politisk aftale, der skal skaffe bredbåndsforbindelser til de danske husstande. Presset har aldrig været større, men vi mangler stadig at se politisk handling. Det tror vi på kommer, og det kæmper vi videre for i 2014.

Vækstpakke for landdistrikterne
2013 var også året, hvor regeringen kom med en vækstpakke med en række tiltag til at styrke væksten i samfundet. Flere af vækstpakkens tiltag er allerede blevet politisk gennemført. For landdistrikterne betød det, at der blev afsat 400 mio. kr. til en fornyet nedrivningspulje for 2014 og 2015, der blev givet 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm, der blev givet øget fradrag for hotelmoms fra 50 til 75 %, Boligjobordningen blev genindført og udvidet til også at gælde sommerhuse, fritidsboliger og ferielejligheder, kørselsafgiften blev droppet, og der er fremrykket investeringer ved Femern Bælt.

Det er positive tiltag for landdistrikterne og mange af dem er ting, LDF har haft fokus på og arbejdet for i flere år. En anden ting, vi har arbejdet for, er at få indført en officiel flexboligordning, der tillader, at helårsboliger bruges som fritidsboliger. Det blev også en realitet i 2013. For nyligt kunne vi læse på folketidende.dk, at der er mere end 100 interesserede i at købe en flexbolig på Lolland-Falster. Vi håber, efterspørgslen følger efter i resten af landet.

Større fokus på turismepotentialet i landdistrikterne
Turismen er blevet udråbt som et af landdistrikternes vækstpotentialer, og det er derfor glædeligt, at regeringen har sat ekstra fokus på erhvervet, bl.a. ved at nedsætte et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi. I 2013 har flere oppositionspartier også foreslået, at der skal oprettes et turistministerium for at sætte ekstra turbo på erhvervet. Hvorvidt der skal et ministerium til, kan vi ikke vurdere, men LDF er glade for, at turismen har fået meget større fokus på Christiansborg. LDF har også været med til at bære turismedebatten frem til landspolitikerne. Det gjorde vi senest på Landdistrikternes Dag på Christiansborg sidst i oktober.

Men ét er at tale, noget andet er at handle. Vi mangler stadig at se de store initiativer, der skal styrke den turismemæssige erhvervsudvikling i landdistrikterne. Det øgede turismefokus giver dog tro på, at turismen i årene frem kommer til at spille en endnu større erhvervsmæssig rolle for landdistrikter og yderområder.

LAG har været en stor succes
Som vi tidligere har skrevet, så burde de Lokale Aktions Grupper (LAG) skifte navn til ’Lokal Vækst og Udviklingsfond’, for LAG ordningen har vist stor at være en stor succes. En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i starten af 2013 viste nemlig, at der bliver skabt meget mere lokal vækst via det lokalforankrede LAG program end forventet.

LAG-ordningen har det største afkast af landdistriktsmidlerne i forhold til jobskabelse, og det mener vi, er et stærkt argument for, at der fremadrettet afsættes endnu flere penge ti l LAG-ordningen. Desværre er der kommet en del grus i LAG maskineriet pga. af bureaukrati og lang sagsbehandling. Sidste år ved den her tid kastede LDF sig ind i sagen om lang sagsbehandlingstid, og nu er vi igen politisk involveret omkring en problematisk lang sagsbehandlingstid og fremgangsmåde, samt en sag om manglende EU-midler.

Senest har vi i december haft foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om sagerne. I øvrigt fandt Fødevareministeriet EU-midlerne til de projekter i byfornyelsesprogrammet og projekter med tilskud fra Landdistriktspuljen, der så ud til at miste de forventede supplerende EU-midler.

Vi håber, der findes en løsning, og at der bliver rettet op i sagsgangen i den kommende LAG-periode 2014-2020. Det er tvingende nødvendigt, hvis man ikke skal dræbe virkelysten hos LAG-bestyrelser, koordinatorer og allervigtigst iværksætterne i landdistrikterne. Vi tror også på, at der kommer en klar strukturel forbedring i den nye periode, det bliver der simpelthen nødt til!!

Lykken er størst på landet
Det er masser af livskvalitet i de danske landdistrikter og yderområder. De fleste af os bor her, og vi kunne ikke forestille os at bo andre steder. I løbet 2013 så vi også flere rapporter, der viser, at folk på landet er mere lykkelige end folk i byerne. Det overrasker os ikke. Men det minder os om, at vi skal blive bedre til at formidle kvaliteterne ved at bo på landet – ikke mindst til alle dem, der drømmer om at flytte herud, men tøver med at tage skridtet fuldt ud.

Alt i alt har der været flere ting at glæde sig over i 2013. Der er masser af udfordringer for landdistrikterne og yderområderne, og det kunne vi skrive mangt og meget om. Men julen er en god tid til at dvæle ved de positive ting, og dem har der været mange af i løbet af året. Og dét endnu flere end her beskrevet.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Steffen Damsgaard, formand
Landdistrikternes Fællesråd

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.