44 anbefalinger til en ny start for natur og landbrug

[Natur- og Landbrugskommissionen] Den 18. april 2013 offentliggjorde Natur‐ og Landbrugskommissionen sine anbefalinger til regeringen. Det betyder et væsentligt opgør med den hidtidige miljøregulering af landbruget, en markant forbedring for den danske natur og bedre vilkår for investeringer og udvikling i dansk landbrug.

44 anbefalinger og 144 forslag til konkrete handlinger
Kommissionen fremlagde i alt 44 anbefalinger med tilhørende 144 forslag til konkrete handlinger. Nogle af de væsentligste anbefalinger er:

‐ Etablering af en ny model for anvendelse af gødning på de danske marker.
‐ Udvikling af en ny regulering af staldanlæg til husdyrproduktion.
‐ Etablering af et nationalt naturnetværk og oprettelsen af en national naturfond.
‐ Markante ændringer af lovgivningen, bl.a. landbrugsloven og naturbeskyttelsesloven.
‐ Nye muligheder for investeringer og kapitaltilførsel, bl.a. nye låne‐ og kautionsordninger.

– Hvis dansk landbrug skal udvikle sig, er der brug for bedre rammebetingelser. Produktion, vækst og beskæftigelse kan kun øges, hvis vi laver om på den regulering af landbruget, som vi kender i dag. Produktionsbegrænsninger skal afløses af mere fleksible rammer for at indrette sin produktion, som man vil, så længe man overholder natur‐, miljø‐ og klimamål, der kan sikre en bæredygtig udvikling.

Sådan konkluderer Natur‐ og Landbrugskommissionens formand, Jørn Jespersen, efter kommissionen i gennem 1 år har undersøgt mulighederne for at øge investeringer og forbedre landbrugets konkurrenceevne, samtidig med naturen og miljøet i Danmark får det bedre. Og han fortsætter:

Kan producere mere med mindre
– Der skal nytænkning til, hvis vi for alvor vil løse den opgave, som regeringen stillede Natur‐ og Landbrugskommissionen for et år siden. Vi kan producere mere med mindre, men det kræver, vi er villige til at udnytte produktionspotentialerne bedre, hvor natur og miljø kan tåle det. Samtidigt skal vi gøre mere for at forbedre den natur, vi allerede har og skabe mere natur, ændre arealanvendelsen og tage jord ud af omdrift, hvor natur og miljø er sårbar. Det har vi ikke været gode nok til hidtil, siger Jørn Jespersen.

Natur‐ og Landbrugskommissionens samlede anbefalinger falder indenfor følgende fire hovedområder: ’En mere målrettet og effektiv miljøregulering i landbruget’, ’Mere og bedre natur’, ’Kapitaltilførsel, investeringer og professionalisering i landbruget’ samt ’Udvikling, vækst og innovation i landbruget’.

Læs anbefalingerne her

Baggrund
Natur‐ og Landbrugskommissionen er nedsat af regeringen, og har haft et år til at komme med anbefalinger til, hvordan udfordringerne for dansk landbrug kan løses, samtidig med natur, miljø og klima får det bedre.

Kommissionens anbefalinger til regeringen, afsluttende rapport og faktaark mv. kan findes på kommissionens hjemmeside: www.naturoglandbrug.dk

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.