Rapporter

Her finder du en liste over relevante politiske og forskningsbaseret publikationer med fokus på livsvilkårene i yderområder og landdistrikter.

Ministeriets gensyn med 68 landsbyer med succes tidligere

CLF Report 30 – Gensyn med 68 landsbyer_end 

Til- og fraflytningsanalyse fra Lolland og Guldborgsund Kommuner

52369b_Til-_og_fraflytningsanalyse._Motiver_for_til-_og_fraflytning_p_Lolland-Falster

Offentlige myndigheder og ministerier

2013
Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2013 – Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
De lokale aktionsgrupper – introduktion og status for perioden 2007-2012 – Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Projekter og lokal udvikling i yderområder – Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Inddragelse af unge i udviklingen af mindre byer og landdistrikter – Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2012
Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse 2012 – Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter

Regional-og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2012 – Ministeriet for By, Bolig og

Landdistrikter
Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning 2011 – Ministeriet for By, Bolig og

Landdistrikter
Landdistriktsredelgørelse 2011 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet
Regionalpolitisk redegørelse 2011 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Redegørelse om de små Øer 2011 – Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Tidligere
Vækst i hele Danmark – Yderområdernes udfordringer og muligheder 2010 – Danske Regioner
EUs politik for udvikling af landdistrikter 2007-2013 – Europakommissionen
Blå Bog over lokale aktionsgrupper 2011 – Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet

2014

CLF Rapport 28 – Borgernes holdning til landdistrikternes image og udvikling
CLF Rapport 29 – Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling
CLF Report 30 – Gensyn med 68 landsbyer_end
CLF Report 32 – Land-by Erhvervspartnerskaber
CLF Report 33 – RAPPORT 1 – LAG_21_3_2014 (3)
CLF Report 34_Rapport 2 CLF_Report_36_outdoor_turisme


2013

En undersøgelse af samspillet mellem kirker og foreningsliv i danske landsogne
Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne – en eksempelsamling
Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere
Adgangen til offentlige serviceydelser på landet anno 2011: Hvor tilfredse er borgerne, og har det en indvirkning på boligpriserne og borgernes trivsel?
Grønne virksomheder i landdistrikterne. Udbredelsen af cleantech 
Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012
Antologi: Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet: Viden, cases, teorier

2012
Merværdien af LEADER
Uddannelse og yderområder
Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser
Livskvaliteten i de danske landdistrikter, 1990-2008. En land-by sammenligning

2011
Rudkøbing Havn i nutiden og i fremtiden
Database om udviklingen i landdistrikterne
Operationalisering af landdistriktsbegrebet
Knækker Danmark – eller knager det bare? 
Hvornår fungerer biblioteksservice i landdistrikter?
Det, der betyder noget for livet på landet … 
Landboturisme og innovation. Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi?

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet
Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier 2010
Byfornyelse i mindre bysamfund 2008
Dårlige boliger i landets yderområder 2007

Realdania og Mandag Morgen
2050 – Der blir et yndigt land

Realdania – Mulighedernes Land
Trods dårlig odds. International inspiration til danske yderområder 2010
På vej i Mulighedernes Land. Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme 2008
Med udgangspunkt i stedet. Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme 2008
International forskningsstatus – udvikling i landsbyer og landdistrikter 2008

Realdania – stedet tæller
Agenda Y – yderområdernes potentiale 

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Bornholm

Regional impact of statejobs in Denmark 2010
Development and branding of ‘regional food’ of Bornholm 2009
Finansiering af virksomheder i landdistrikter 2008
Organisering af landdistriktsindsatsen efter kommunalreformen 2008
Kommunesammenlægninger og lokaldemokrati 2007
Den rummelige fordeling og udvikling af fødevaresektoren i Danmark 2007

Øvrige publikationer og informationer 
Landdistriktsguiden – en oversigt over aktører inden for landdistriktsudviklingen i Danmark

NORDISK FOLKECENTER for Vedvarende Energi

2013
Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i udkantsområder

VidenOmVind
Fakta om naboskab til moderne vindmøller 

2010

Rapport 2010 – landsbypedel