Mellembyprojektet

Nye tider – nye roller – Mellembyernes udfordring

 

MellembyI mange af de nye kommuner er de byer, der før kommunesammenlægningen i 2007 var hovedbyer, blevet taberne, fordi de havde mistet deres identitet og værdigrundlag. Mens de nye hovedbyer i de store kommuner buldrer derudaf, er de gamle blevet til mellembyer, der er udfordret af faldende indbyggertal, saneringsmodne huse, lukkede butikker osv.

6 af disse mellembyer i Region Syddanmark har været med i et pilotprojekt, hvor de har forsøgt at sætte gang i den positive udvikling igen – og det med succes flere steder.

Projektforløb

Landdistrikternes Fællesråd stod bag pilotprojektet, som fokuserede på byer med et indbyggertal på 1500 – 5000. Deltagerne blev: Glamsbjerg, Ørbæk, Gram, Egtved, Ølgod og Holsted, som alle skulle arbejde på at forsøge at skabe en ny identitet og en udvikling, hvor deres fokus skulle flyttes fra et tab af funktion som hovedby til ny funktion som bosætningsby, turistby, handelsby, erhvervsby for mindre virksomheder eller anden defineret rolle.

Mellembyernes størrelse gav dem en særlig udfordring i forhold til sammenholdet og tværgående samarbejde mellem foreninger og andre aktører i byerne. Man var ikke vant til at skulle stå så meget sammen, der var en tendens til at modarbejde hinanden, og det gav problemer i forhold til udviklingen.

Projektet ville fokusere på byernes muligheder. Borgerne skulle medinddrages til at definere identiteterne i forsøget på at skabe ejerskab og nye selvopfattelser. I hver by blev en arbejdsgruppe nedsat med deltagere fra foreningsliv, erhvervsliv og borgere. Repræsentanter til en fælles styregruppe blev også fundet. Der blev brugt mange frivillige timer på arbejdet både internt i byerne og i samarbejdet med byernes kommuner.

Det var vigtigt for projektet, at byerne var meget forskellige, så man kunne få erfaringer af forskellig art.

Med projektet skulle der også udvikles redskaber, som andre byer kan få gavn af, hvis de ønsker at arbejde med sådan en udviklingsproces. På den måde kan deltagerbyerne fungere som mentorer.

Effekt

I alle byerne er det lykkedes at få sammenhængskraften etableret og styrket. Effekten er, at udviklingen er begyndt at gå stærkt. Borgerne lærte, at en god dialog og et godt samarbejde med politikere og forvaltning er en forudsætning for at få og fastholde en positiv udvikling. Og borgerne blev klædt bedre på til at samarbejde og selv tage fat for at få ting til at ske. De har lært og fået modet til at forsætte deres eget udviklingsarbejde.

I Ørbæk siger de: ”Da vi meldte os til det her, var vi der hvor vi tænkte, vi kan ligeså godt dø, der sker ingenting, vores by er ved at falde fra hinanden, vi kan ikke samarbejde med kommunen, vi gider ikke mere. Efter vi kom med i projektet livede vi op, vi fik etableret samarbejde med kommunen, afholdt borgermøder, lavet plan for udviklingen, fik omtale i pressen så andre fik øje på os, det resulterede i at vi kom med i et projekt om gamle stationsbyer. Så nu er byen renoveret, vi har positiv tilflytning, der er åbnet hotel og butikker”.

Alle byer fik under forløbet en del presseomtale, og de skal nu alle arbejde videre med den kontinuerlige markedsføring, der er brug for både i forhold til egne borgere og til omverdenen. I forhold til effekten på beskæftigelsen i byerne, så er det i flere af byerne lykkedes at genåbne hotellerne, nye butikker eller Bed & Breakfast steder, hvilket har givet en del arbejdspladser. Samtidig har renoveringer i byerne også givet beskæftigelse til håndværkere.                                                                                                                                  

Ølgod                               Gram

Projektbeskrivelse: Nye tider – nye roller – mellembyernes udfordringer

Afsluttende rapport

Folder: Hvad vi så og lærte i projektet