Samarbejdsprojekter

På denne side kan du læse mere om de enkelte samarbejdsprojekter, som er opstået i skoleåret 2015-2016 mellem de 10 efterskoler og deres lokalsamfund pga. deres deltagelse i projektet Demokratiske Iværksættere.

At være eller blive demokratiske iværksættere kan ske på mange måder. Nedenfor kan du læse, hvordan de 10 efterskoler har grebet arbejdet med demokrati og innovation an, og hvordan de unge og efterskolernes lokalsamfund finder måder at samarbejde på.  

1) Tølløse Slot Efterskole

Hvem er med i projektet: PULS (Personlig Udvikling og LederSkab) er et nyt fag på efterskolen, og det er de 26 elever på denne linje, som er med i projektet. Faget vil arbejde med flere projekter gennem året. 
Tølløse Slot Efterskole

Hvad arbejdes der med: I Tølløse skal der skabes et Medborgerhus i en gammel bank-bygning, som en lokal iværksætter og journalist har købt. Medborgerhuset skal finansieres via folkeaktier og sponsorater. 

Eleverne håber, at der kommer gang i medborgerhuset, og at der fx kommer en cafe dér. Det ligger rigtig godt centralt på torvet i byen, og det kunne være hyggeligt at komme derned til en kop kaffe. Det ville måske også gøre, at de ville komme til at snakke med nogle af de “hårde fyre” fra byens folkeskole, og at fælles aktiviteter og liv i medborgerhuset kan ”bløde byen lidt op”. 

Udover arbejdet med Medborgerhuset forsætter PULS linjen med andre ideer og aktiviteter i forhold til demokrati og innovation. De har i oktober deltaget i Holbæk kommunes borgermøde om Liv i landdistrikterne.

Læs artikel Liv i landdistrikterne – Efterskoleelever vil gøre Tølløse livlig for unge 

Elever fra Tølløse Efterskole til borgermøde 3

Til juletid skal der arbejdes med innovation på slottet og til foråret en uge med gør-en-forskel-projekt.

Samarbejde med lokalsamfund: De lokale initiativtagere tog kontakt til efterskolen i august for at få de unge medinddraget i projektet – særligt i forhold til planlægningen og udførelsen af en åbningsfest i september. Den invitation tog PULS linjen gladeligt imod og eleverne udførte et fantastisk arbejde, som både de og byens borgere havde utrolig glæde af.

Efter afholdelsen af åbningsfesten, har eleverne også deltaget i borgermøder i både Medborgerhuset og Holbæk kommune.

 

2) Baunehøj Efterskole

Hvem er med i projektet: Linjefag har kontakt til lokale på et værested inde i skoven. Ville først have lavet projekt med flygtninge fra Sandholmlejeren, men lejeren er i mellemtiden blevet nedlangt

Hvad arbejdes der med: Eleverne skal arbejde med medborgerskab via 4 overordnede temaer: natur, identitet, globalt medborgerskab og samfundskritik.

Samarbejde med lokalsamfund:

1) Et partnerskab mellem Kulhuse Kro om at holde et månedligt Folkekøkken. Med dette partnerskab er efterskolen med i et lokalt netværk om lokale fødevarer.Elever fra Baunehøj Efterskole samarbejder med Svanholm Gods om indsamling af årets sensommerhøst

2) Et partnerskab med Svanholm Gods, hvor elever hjælper med høstningen af grøntsager som sælges på et stort høstmarked

3) Et partnerskab med institutionen Granbohus. Efterskolen ønsker at udbygge et samarbejde med institutionen til et partnerskab, der både skal sætte fokus på handicappedes muligheder og rettigheder i samfundet.

 

3) Frøslevlejrens Efterskole

Hvem er med i projektet: Alle elever får historieundervisning. Nogle udvælges og uddannes til “skoleundervisere”. Holdet FleX10 (10. klasse) er med i Demokratiske Iværksættere. 

Hvad arbejdes der med: Undervisningsforløb om Frøslevlejrens historie for alle elever. Efterfølgende vil efteråret gå med arbejdet om at lave ung til ung formidling af denne historie. Efter jul skal der udvikles en museums App, som eleverne skal være med til og kan bruge i deres ung til ung formidling og de unge skal være med til at debattere, hvordan Frøslevlejren kan lave spændende formidling. Meningen er, at skoleunderviserne skal kunne bookes af besøgende folkeskoler og andre institutioner i foråret.

FLE arkiv - De Hvide Busser3

D. 21. oktober besøger alle 8. klasser fra Padborg, Bov og Kruså Frøslevlejren. Dette sker i samarbejde med den lokale Rotary-club, Nationalmuseet og Frøslevlejrens Efterskole, hvor FleX10 -klassen er medarrangører og rundvisere. Dagen indgår som en forberedelsesdag til det lokale samarbejdsprojekt “De hvide busser”, som afsluttes i december med en fælles tur for alle de deltagende skoler til Nationalmuseet i København for at se udstillingen dér; “De hvide busser”. Denne udstilling skal være inspiration til de unge, da den bruger meget interaktive formidlingsformer og har et undervisningsmateriale, der forbinder historien med nutidens dilemmaer (f.eks. flygtningesituationen). 

I efteråret får hele skolen besøg af nogle flygtninge og asylansøgere, der pt. bor i  lokalområdet. De vil fortælle eleverne deres tur til Danmark

Læs pressemeddelse: De Hvide Busser oktober 2015

Samarbejde med lokalsamfund: Nationalmuseet, DSI Frøslevlejren, Bov Lokalråd 

 

4) Glamsdalens Efterskole

Hvem er med i projektet: På Glamsdalens Efterskole er deltagelsen i Demokratisk Iværksætter sat ind som et ekstra samfundsfag for skolens 9. klasse, der kører over hele skoleåret. Her deltager 35 elever. 

Hvad arbejdes der med: Temaet som de unge skal forholde sig til er: Hvilket Danmark vil du gerne have? – Og hvordan kan du påvirke det?

1. Forløb: 1,5 time hver tirsdag med arbejdet om skoleovertagelse. Her arbejder eleverne med ideer til, hvordan de kan være med til at skabe aktiviteter, som de stå for på en dag, hvor de overtager den lokale folkeskole. I efteråret stod de for en idrætsdag. 

2. Forløb: 1, 5 time hver tirsdag i et forløb med enten flygtninge eller Venligboerne i Assens som samarbejdspartnere.

Samarbejde med lokalsamfund: 

 

5) Humble Efterskole

Hvem er med i projektet: 45 elever fra 9. og 10. klasse

Hvad arbejdes der med: I Humble arbejdes der med “Kunstens rolle i et demokratisk samfund”. De musiske elever har fået et værk (malerier eller skulpturer) af en lokal kunstner, som de skal tolke på og lægge musik til. Og så skal de afholde koncerter, hvor andre kan se og høre deres tolkning og det udtryk, de er kommet frem til.  

Humble efterskole

Samarbejde med lokalsamfund: Samarbejdet sker sammen med kunstmalerne Henriette Lorentz og Keld Nielsen og skulptør Lars Calmar. Det sker i ugerne 39,40 g 41 i 2015.

D. 28. oktober afholdte eleverne en koncert med 6 numre. Et nummer for hver gruppe og kunstværk. Til koncerten deltog de lokale samarbejdspartnere. Under hvert nummer viste eleverne et billede af værket, så tilskuerne kunne se og lytte på samme tid. Nogle gange var musikken indledt af lidt tale eller sang af eleverne, andre gange var det kun musik. Efter hvert nummer fortalte eleverne om deres overvejelser i forbindelse med tolkningen af værket, og hvorfor de endte ud med at komponere musikken, som de gjorde.  Humble Efterskole m. Henriette Lorentz

Samarbejdet med de lokale kunstnere har eleverne taget meget seriøst, og det har været vigtigt for dem at ramme de rette stemninger og udtryk og få det formidlet videre via musikken. 

I forbindelse med et lokalt ”spis sammen aften arrangement” d. 25. november skal eleverne optræde i Medborgerhuset i Rudkøbing og fremlægge/fortælle om demokrati og selve projektet samt spille musik for lokale borgere. Herefter deltager nogle af eleverne i fællesspisningen.

Evaluering:  Kunstnermiljøet på Langeland er et lukket miljø, men pga. projektet oplever efterskolen, at der via samarbejdet i Demokratiske Iværksættere er åbnet nogle døre. At være med til dette samarbejde med de professionelle kunstnere har givet eleverne nogle rigtig gode oplevelser og læringsmuligheder. Efter afrundingen af projektet forsætter der et samarbejde med nogle af eleverne og den ene kunstner, Henriette Lorentz, hvor eleverne bl. a. skal spille til nogle udstillinger og ferniseringer.

6) Højer Efterskole

Hvem er med i projektet: I projektet deltager skolens 10. klasse, som via fokusforløb igennem skoleåret arbejder med samfundsfaglige emner. 

Hvad arbejdes der med: På Højer Efterskole har de koblet projektet Demokratiske Iværksættere med landskampagnen for ensomhed og kalder deres projekt for “Mellem ensom og fælles”. Her er fokus på at skabe fællesskaber og mindske ensomhed, og håbet er, at eleverne finder på lokale miniprojekter, som de også kan nå at forankre i skoleårets løb.

Højer Efterskole

I oktober startede de projektet med at tage til Eccos Innovationshus for at afholde en inspirerende idéudviklingsdag. De startede med at debattere; hvad er lokal demokrati, hvordan er eleverne lokale aktører og hvordan kan man skabe projekter med fokus på emnet ”Mellem ensom og Fælles”. Eleverne var oprigtigt engagerede og fik lavet omkring 400 labels med ideer, som de i løbet af dagen, skulle have indsnævret til 12 projekter, som der efterfølgende skal arbejdes videre med. Efter jul skal eleverne i uge 2-4 ud og lave det praktiske arbejde, der er forbundet med deres ideer bl.a. at finde lokale samarbejdspartnere. i Uge 5 skal de arbejde med afrapportering af projekterne og evaluering af dem i forhold til de succeskriterier, de selv har stillet op forinden. I uge 6 er der gymnastikopvisning med fællesspisning for byens borgere på skolen. Denne aften skal projekterne også fremlægges af eleverne og deres lokale samarbejdspartnere.

Samarbejde med lokalsamfund: Vi ved endnu ikke, hvad eleverne starter af projekter eller hvem de finder som lokale samarbejdspartnere.

 

7) Vostrup Efterskole

Hvem er med i projektet: På Vostrup Efterskole deltager 40-50 elever i projektet. Det er alle elever på 10. årgang, som obligatorisk har faget Innovation, Iværksætteri og Ledelse (ILL) og Demokratisk Iværksætter i 2 lektioner om ugen i normaluger plus projekttimer.

Hvad arbejdes der med: Arbejdet med projektet starter i december 2015 ved, at der arrangeres en fællesspisningsaften på efterskolen for byens borgere og deraf også byens ildsjæle og iværksættere. På denne aften skal eleverne afholde et talkshow med de lokale “fyrtårne”, som skal inspirere eleverne til at få deres egne ideer inden for emnet lokal demokrati og -iværksætteri. Denne aften er eleverne værter og interviewere. Den efterfølgende uge skal eleverne skabe deres egne projekter i samarbejde med en lokal forening. Senere på skoleåret arrangeres igen et talkshow, hvor eleverne er fyrtårnene sammen med de foreninger, de har samarbejdet med, og her fortæller de til byens borgere, hvad de har arbejdet med.

Læs artikel: Efterskoleelever kan blive demokratiske iværksættere

Samarbejde med lokalsamfund: Eleverne har endnu ikke fundet lokale partnere. Det sker i december 2015. Forslag kunne være: 

Tove Lauritsen, Mejeriet Tarm

Birtha Toft, Forundringens Have, Velling

Thomas Jensen, Vostrup Gymnastik og ungdomsforening

Rane Lange, Økologisk iværksætter, Vestjyllands Højskole.

Claes Andersen, lokal aktivist i Alternativet

Peter Carstensen, Formand for musikforeningen Jazz og Rock ved Ringkøbing Fjord samt medarbejder ved Ringkøbing Skjern Museer.

Morten Overgaard, nyudklækket student og iværksætter.

 

8) Halvorsminde Efterskole

Hvem er med i projektet: Demokratisk Iværksætter projektet er en del af skolens 4 profilfag, som arbejder med projektet i faste timer i hele skoleåret igennem. Derudover indgår det også for 45 elever i 10. klasse 1, 5 time om ugen hele året. 

Halvorsminde elever hos Venligboerne

Hvad arbejdes der med: De 4 profilfag arbejder med hvert deres tema og fokus i projektet. Profilfaget Sprog og Kultur har i efteråret startet et samarbejde med Venligboerne, hvor der er fokus på at være venlig overfor andre på forskellige måder. Profilfaget Natur og Videnskab samarbejder med en lokal folkeskole om nudging. Eleverne vil samarbejde med folkekoleeleverne om eventuelle problemstillinger på skolen, som de vil forsøge at løse vha. nudging. Efterskoleeleverne facilitere ideprocesser hos skolens elevråd.  

For 10. klasses eleverne er temaet: Sælg Hjørring til medarbejderne i de udflyttede statslige arbejdspladser. Her starter de arbejdet med øvelser fra den kreative platform, hvor de skal få mange gode ideer til, hvad Hjørring kan tilbyde tilflyttere, og hvad Hjørring kan gøre for at de falder til.

Halvorsminde elever hos Venligboerne 2

Samarbejde med lokalsamfund: Når eleverne har arbejdet med ideerne skal de fremlægges for eksterne personer fra: Per Degn fra Iganz Hjørring (som er en del af Entreprenørskab på de NordJyske Ungdomsuddannelser), byplanlæggere fra Hjørring kommune, Eventfirma.

 

10) Skanderup Efterskole

Hvem er med i projektet: Projektet foregår på skolens 5 grene i samarbejde mellem lærere, elever og partnerskaber i lokalområdet.

Hvad arbejdes der med: Projektet er ikke startet op endnu. Planen er, at indledning til projektet skal ske via lærerundervisning i demokrati osv. for at afdække de unges viden om emnet. Herefter skal eleverne undersøge, hvilke foreninger, organisationer, institutioner osv. der er i lokalområdet og hvilke ønsker og behov, disse har. Efter dette forløb aftales partnerskaber, og ideer planlægges. I løbet af foråret udføres aktiviteterne i de forskellige partnerskaber.

En idé til projekt er, at skolen har fået øje på de nedlagte bygninger fra foderstof i Lunderskov som et muligt sted at udvikle på.

Forståelsesfasen: Skabe overblik over eksisterende viden- hvad kan elever/lærere byde ind med. Hvilke mulige samarbejdspartnere i lokalområdet? Undersøge behov/ønsker hos partnerskaber/lokalområde.

Idefasen: Fælles ideudvikling mellem grene og partnerskaber

Realiseringsfasen: Gren-fagene udfører den konkrete aktivitet forår 2016

Samarbejde med lokalsamfund: Samarbejdspartnere er ikke fundet endnu.