Demokratiske iværksættere

Handling der giver forvandling

Efterskoleforeningen og Landdistrikternes Fællesråd indgik i efteråret 2014 et samarbejde om projektet Demokratiske Iværksættere, som sætter fokus på at få etaberet forskellige udviklingsprojekter mellem deltagende efterskoler og deres lokalområder rundt om i Danmark.

Projektet har til formål at forbinde nærdemokrati med innovation og lokale udviklingsprojekter og at styrke samarbejdet mellem efterskoler og lokalområder til gavn for begge parter.

De deltagende skole er:

Deltagende efterskoler

Deltagende efterskoler

  • Højer Efterskole (Tønder kommune)
  • Frøslevlejrens Efterskole (Aabenraa kommune)
  • Skanderup Efterskole (Kolding kommune)
  • Vostrup Efterskole (Ringkøbing Skjern kommune)
  • Halvorsminde Efterskole (Hjørring kommune)
  • Ådalens Efterskole (Skanderborg efterskole)
  • Glamsdalens Efterskole (Assens kommune)
  • Humble Efterskole (Langelands kommune)
  • Tølløse Slot Efterskole ( Holbæk kommune)
  • Baunehøj Efterskole ( Frederikssund kommune)

 

 

 

Læs mere om projektet her

Følg projektet på facebook: https://www.facebook.com/groups/1390835987897927/

Kontakt til projektleder Karin Skjøth: ksk@efterskoleforeningen.dk, tlf. 61 75 07 40

 

Kick off møde

Efterskoler starter samarbejde med deres lokalområder. Se film

Tirsdag d. 21. april kl. 9.30 – 15.30 i Roberthus i Egtved samledes 10 efterskoler til kick off møde, hvor de blev inspireret til det videre arbejde med projektet Demokratiske Iværksættere.

Deltagere på kick off møde vedr. projektet Demokratiske Iværksættere

Der var også lokale aktører og repræsentanter fra det lokalpolitiske liv med, for i processen om at rykke efterskolernes daglige arbejde med de unge og deres demokratiske dannelse ud af skolerne til nye læringsrum er det vigtigt med lokal opbakning og samarbejde – og det gælder både indenfor den frivillige verden men også på kommuneplan. Alle kommunalpolitikere er interesserede i at styrke udviklingen i deres lokalområder og at styrke den frivillige indsats. Og foreningslivet og de frivillige kræfter i div. lokalråd osv. søger hjælp, nytænkning og samarbejdspartnere. Derfor er det afgørende med opbakning og interesse om de projekter, der udspringer i den kommende tid, da det kan få betydning for nye måder at samarbejde på, organisere sig på og bruge hinandens kompetencer.

Et afgørende punkt i projektet er også, at unge lærer om fællesskabet i samfundet og deres egen borgerindsats for at få indflydelse og får at fremme livet og udviklingen, der hvor de bor.

Vi lever i en verden i dag, hvor der er meget fokus på individualitet og på ”at få”. En af sidegevinsterne ved dette projekt er at lære at bidrage til fællesskabet og de fælles goder. Det er vigtigt for de unge at lære, at der ikke er goder, hvis man ikke selv sørger for at sætte og holde aktiviteter i gang. Men også at den personlige lykke kommer af at være ”skaber” indenfor områder, der interesserer og motiverer én og ikke bare tilpasse sig omstændighederne. At man kan gøre sin indflydelse gældende på givtige måde, som man både selv og andre kan nyde godt af.

Vi skal have den demokratiske dannelse til også at blive demokratisk iværksætteri med dette projekt, sagde Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen.

Kick off mødet var tænkt som en informations- og inspirationsdag, så da skolerne præsenterede sig og deres projektet var der naturligvis forskel på, hvor langt de var i processen. Men der var mange gode ideer til at få de unge i gang med iværksætteriet og samarbejdet med de lokale kræfter omkring deres skole. Det bliver utrolig spændende at følge de helt unikke og individuelle projektforløb, der finder sted i det nye skoleår.

Inspirations oplæg til kick off møde

Er du interesseret i projektet og dens underprojekter, så følg også Demoratiske Iværksættere på facebook.