Anbefalinger fra turismedebatten – 2013

Morten Damgaard, turismechef i Vejle Kommune, Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv, Hans Chr. Thoning (V) og Lennart Damsbo Andersen (S) sad i panelet.

De kom med deres bud på en forbedret turisme i landdistrikterne.

Anbefalingerne var bl.a.:

– Tænk ud over kommunegrænserne
– Tag udgangspunkt i de lokale styrkepositioner
– Bak op om destinationstanken
– Indgå partnerskaber med kommunale og regionale aktører
– Tag udgangspunkt i kunderne
– Stedet Tæller
– Temaet tæller
– Fyrtårnet Tæller
– Bevar Videncenter for Kystturisme
– Sænk energiafgifterne – til fordel for campingpladserne og hotellerne  
– Fjern hotelmomsen
– Afsæt flere nationale midler til markedsføring – markedsføring og formidling er altafgørende
– Undgå at tænke for lokalt. Turistattraktioner på Lolland kan f.eks. godt markedsføre sig på at ligge tæt på Legoland
– Indgå i turismenetværk
– Sørg for der er færdige pakker til turisterne
– Politikerne skal skabe bedre rammebetingelser for turismen
– LAG-midlerne kan styrke turismen i endnu højere grad i fremtiden 
– Undgå at være for snævert fokuseret på eget området – det gælder de enkelte aktører, men også kommunerne 
– Der skal være en bedre dialog om planloven, og hvad der er de egentlige muligheder i forhold til kystbeskyttelseslinjen (300 m – 3 km fra vandkanten)
– Der skal være bedre skiltning til de lokale forretninger
– Inddrag dem der arbejder med turismen i planlægningen af den nationale turismestrategi

Powerpoints fra indlægholderne
>> Turismechef Morten Damgaard
>> Markedsdirektør i Dansk Erhverv Mette Feifer