Landdistriktskonferencen 2007

Invitation til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2007: ”Landdistriktspolitik i de nye kommuner – integration og ny organisering”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har hermed fornøjelsen af at invitere til den årlige landdistriktskonference den 7.-8. september 2007. Konferencen vil i år fokusere på, hvordan landdistriktspolitikken håndteres i de nye kommuner, herunder hvordan landdistriktsområderne integreres i kommunerne, og hvordan politikken organiseres.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen vil deltage i konferencen med et indlæg og efterfølgende debat. På konferencen vil der desuden være god mulighed for at debattere og erfaringsudveksle.

Konferencen foregår på Ørum Daugård Multicenter i Hedensted Kommune. Overnatning finder sted på en række hoteller i området omkring Hedensted, Juelsminde, Vejle og Horsens. Der arrangeres endvidere tre temaekskursioner i Hedensted og omegn for dem, som har lyst og mulighed for at komme tidligt fredag. Se i øvrigt vedhæftede program for uddybende oplysninger om konferencen.

Der betales et mindre beløb for deltagelse i konference og/eller ekskursion (100 kr.). Det er lidt dyrere, hvis man også ønsker overnatning. Deltagelse i konference og/eller ekskursion samt overnatning d. 7. september i enkeltværelse koster 350 kr. pr. person. Hvis man ønsker dobbeltværelse, koster det 200 kr. pr. person. Der er kun et begrænset antal enkeltværelser.

I alt er der på konferencen plads til 200 deltagere, og der tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet. Der vil om nødvendigt blive oprettet en venteliste.

Tilmelding foregår i år online. Gå ind på www.im.dk (bl.a. under Landdistriktspuljen) og følg linket. Via linket findes også uddybende informationer om program, hoteller, ekskursioner mv. Personer, der ikke har adgang til Internettet, kan kontakte Thomas Frederiksen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunaladministrative kontor, der vil være behjælpelig med tilmeldingen. Hans tlf. nr. er 72 26 96 17.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 23. august 2007. I forlængelse af den online tilmelding fremsendes pr. e-mail en bekræftelse inkl. en faktura, som skal betales senest fredag den 31. august 2007. Såfremt betalingen ikke er registreret denne dag, vil tilmeldingen blive annulleret.

Det bemærkes, at praktiske oplysninger om, hvilket hotel man skal bo på mv., fremgår af den bekræftelses-e-mail, som man modtager umiddelbart efter den online tilmelding. Dette betyder, at der ikke som tidligere år udsendes et brev forud for konferencen med praktiske oplysninger. Via www.im.dk vil deltagerne løbende kunne finde opdateringer vedrørende program, oplægsholdere, ekskursioner, kørselsvejledninger osv.

Bemærk afslutningsvis, at tilmeldingen er bindende, og at betalingen for deltagelse ikke efterfølgende kan refunderes ved evt. afbud.

Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på e-mail konference@im.dk eller tlf. 72 26 96 17, mens spørgsmål om online tilmeldingen og betalingen kan rettes til KonferenceAssistenten på e-mail hbj@konferenceassistenten.dk eller tlf. 21 92 56 20.

Vel mødt i Hedensted!

Med venlig hilsen
Kirsten Hoo-Mi Sloth

Program for Landdistriktskonferencen 2007

Fredag d. 7. september

9.00-10.00
Indkvartering for ekskursionsdeltagere på hotellerne

10.30
Afgang fra Ørum Daugård Multicenter til ekskursioner arrangeret af Hedensted Kommune (se separat program)

11.00-12.00
Frokost på Barritskov Gods, hjemsted for virksomheden Aarstiderne

12.00-16.30
Gourmettur: Aarstiderne, Jensens Bryghus og Uldum Mølle.
Guider: Ole Flemming Lyse, formand for Teknik- og Forsyningsudvalget og Johannes Grane Larsen, erhvervskonsulent.

Kulturel tur: Kærområdet ved Uldum, Glud Museum og Ferguson Museum
Guider: Erik Vinther, formand for Temaudvalget og Heidi Jul Nielsen, afdelingsleder Kultur og Erhverv.

Erhvervstur: Besøg på virksomhederne Palsgård, DAKA-Biodiesel og Jysk.
Guider: Kirsten Terkilsen, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og Tom Laursen, Kultur- og Erhvervschef.

16.00
Indkvartering for deltagere, som ikke deltager i ekskursioner

16.30
Ankomst til konferencestedet (Ørum Daugård multicenter)

17.00
Velkomst ved Hedensted Kommunes borgmester, Jørn Juhl Nielsen

17.05
Indenrigs- og Sundhedsministerens tale og efterfølgende debat med salen

18.30
Middag på konferencestedet

21.00-21.30
Underholdning med indslag fra Les Misérables og revyfestival

23.00
Natmad
Lørdag d. 8. september

9.00-9.15
Morgensang og velkomst ved Hedensted Kommunes borgmester, Jørn Juhl Nielsen

9.15-9.30
Lancering af konferencens tema ”Landdistriktspolitik i de nye kommuner – integration og ny organisering” v/ordstyrer Kurt Villumsen, forstander ved Uldum Højskole

9.30-10.00
Forskningsbaseret oplæg i forlængelse af konferencetemaet v/ NN

Tre forskellige kommuners tiltag vedrørende landdistrikter. Kommunerne adskiller sig fra hinanden på geografi, bynær/udkantsplacering, top-down/bottom-up tilgang samt politisk forankring i kommunalbestyrelsen.

10.00-10.20
Hedensted Kommune v/ Kirsten Terkilsen, formand for Kultur- og erhvervsudvalget

10.20-10.40
Frederikshavn Kommune v/ Frode Thule Jensen, formand for Distriktsudvalget

10.40-11.00
Kaffepause med sandwich

11.00-11.20
Kommune 3 v/ NN

11.20-12.30
Paneldebat med salen

12.30-12.50
”Hvorfor flytte på landet?” v/ TV-vært Anna Louise Thranæs Didriksen

12.50-13.00
Afrunding af konferencen v/ ordstyrer Kurt Villumsen, forstander ved Uldum Højskole

13.00
Frokost

Dette indlæg blev udgivet i Kalender-2008. Bogmærk permalinket.