LAG Høringsfrist

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistrikts-programmet for perioden 2007-2013.

Fødevareministeriet sender hermed et udkast til bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 i høring.

Bekendtgørelsen fastlægger rammerne for oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af det danske landdistriktsprogram for perioden 2007-2013. Det er hensigten, at lokale aktionsgrupper skal medvirke til at opfylde målsætning for landdi-striktsprogrammet gennem flg. to støtteordninger: flere jobs i landdistrikterne og attrakti-ve levevilkår i landdistrikterne. Aktionsgruppernes specifikke opgaver i forbindelse med disse to støtteordninger vil blive fastsat i særskilte bekendtgørelser.

En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, for-eninger og borgere med det formål at udvikle lokalsamfundet og landdistrikterne i hen-hold til en lokalt udarbejdet udviklingsstrategi.

Du finder hele høringsmaterialet på direktoratets netsted

Høringsfristen er den 27. april 2007 kl. 12.00.

Dette indlæg blev udgivet i Kalender-2008. Bogmærk permalinket.