Vækst i hele landet med udflytning

Dagens kronik i Jyllands-Posten er skrevet af formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som forklarer, hvorfor et land i balance er en god forretning for samfundet. 

“Det var en rigtig god dag, da regeringen præsenterede den længe ventede plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Danmarkshistoriens største af slagsen. Regeringens plan vil medvirke til, at der bliver skabt mere vækst i både landdistrikterne og i Danmark. Udflytningen af statsjob kan dog ikke stå alene, og væksten kommer ikke af sig selv.

Landdistrikterne fyldte meget i valgkampen og da stemmerne blev talt op, stod det lysende klart, at debatten om et Danmark i balance også var med til at afgøre valget.

Yderområderne har på den måde placeret sig så centralt i inderbanen af dansk politik, at emnet umuligt kan forbigås. Politikerne må reagere og trække i arbejdstøjet for at opfylde de løfter, de generøst har givet til de ca. 2-2,5 millioner danskere, der bor, arbejder og lever deres liv uden for de største byer i Danmark.

Løfter har der ellers været nok af igennem årene, men at dømme efter de senere års politiske prioriteringer er det dog aldrig rigtig lykkedes politikerne at rette det skæve Danmark op. Tværtimod har der hersket en tydelig centraliseringsdagsorden med store reformer, hvor man har skabt større enheder, hovedsagelig i hovedstadsområdet og en smule i de fire-fem største byer, alt imens landet samtidig er blevet mere og mere skævvredet.

Det er derfor glædeligt, at politikerne har fået øjnene op for det, der skal til for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Et af elementerne er at udflytte statslige arbejdspladser. Og her har regeringen netop satset massivt og valgt at flytte knap 4.000 statsjob til provinsen.

Vi er glade i Landdistriktsdanmark, og det er flertallet af danskerne også, viser en ny undersøgelse foretaget af Jyllands-Posten. Det, at planen er så markant, og at den omfatter 38 forskellige byer i 25 forskellige kommuner, vidner om, at regeringen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen tager opgaven med at skabe et land i balance alvorligt.

I Landdistrikternes Fællesråd, som blandt andet tæller 40 land- og yderkommuner samt en række toneangivende organisationer som medlemmer, har vi både før, under og efter folketingsvalget fastholdt vores krav om udflytning af statslige arbejdspladser. Og regeringen har lyttet, endog så meget, at landdistrikterne i dag kan se tydelige aftryk på planen.

Det blev en udflytning, som indeholdt 20 statslige institutioner og styrelser samt en række mindre statslige enheder, heraf 8 ud af de 10 styrelser, som Landdistrikternes Fællesråd oprindeligt foreslog.

Det blev en udflytning til hele 38 byer i 25 kommuner, som langt hen ad vejen tilgodeså vores princip ”så langt ud som muligt” og dermed ikke kun til universitetsbyerne.

Flere gange undervejs spåede eksperter ellers, at det nok kun blev en udflytning til de største universitetsbyer, men de tog fejl.

Endelig blev det en historisk stor udflytningsplan. Ca. 3.900 statslige arbejdspladser vil i løbet af 2016 og 2017 blive flyttet fra hovedstadsområdet og til andre dele af landet. Det svarer til godt 10 pct. af de statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet.

Vi håber, at planen bliver så succesfuld, at der kommer flere udflytninger efter 2017. For selvom der er tilfredshed og glæde i de fleste kommuner, som enten selv har fået statslige arbejdspladser, eller hvor man glæder sig over at nabokommunen har fået tilført statslige arbejdspladser, hvilket man forventer vil gavne udviklingen og bosætningen på tværs af kommunegrænsen, så er det dog ikke alle områder i landet, hvor der er stor jubel.

Selvom alle regioner er blevet tilgodeset med statslige arbejdspladser, og selvom hele 38 byer får tilført nye statslige arbejdspladser, så er der stadig områder såsom Himmerland, Sydfyn, Lolland og Bornholm som føler sig forbigået.

Nu handler det om at sikre en god proces med udflytningen af statsjob, i særdeleshed for de medarbejdere, som måtte have lyst til at flytte med. Det er et stort ansvar, som skal tages i fællesskab af stat, kommuner og institutioner.

Ved udflytningen af de forskellige statslige institutioner, som nu er en realitet, vil man ikke blot få et Danmark i balance, men også bidrage til, at der bliver skabt yderligere vækst og udvikling til gavn for hele vores samfund. Det er en god nyhed, ikke bare for landdistrikterne, men for hele landet.

Vi ved alle, at 44 pct. af de statslige institutioner ligger i København, men mange ved ikke, hvad problemet er. Og nej, det handler ikke om at redde udkanten.

Det uhensigtsmæssige ved, at de statslige institutioner er koncentreret i hovedstadsområdet, er, at de i stigende grad ser virkeligheden derfra fremfor at se virkeligheden ud fra de brancher, erhverv og arbejdsområder, som institutionerne skal agere overfor og administrere.

Det er et stort problem, ikke bare for landdistrikterne, men for hele vores samfund. Det hæmmer nemlig vækst og udvikling.

Ved udflytning af en række statslige institutioner kan der opnås en større nærhed til de arbejdsområder og erhverv, som den statslige institution skal agere overfor. Der vil kunne opnås synergi mellem erhvervslivet og de forskellige statslige institutioner, som kan understøtte vækst og udvikling lokalt i hele landet.

Derudover er der også flere positive erfaringer fra udlandet, f.eks. Norge og Sverige, samt yderligere planer om udflytning at statslige institutioner i f.eks. Tyskland, som viser, at det er forbundet med fordele lokalt og regionalt, men også samfundsøkonomisk, at flytte statslige arbejdspladser ud i landdistrikter og yderområder.

Nu får vi så også snart nogle danske erfaringer, som forhåbentlig vil vise, at der er et enormt samfundsøkonomisk rationale i at prioritere et land i balance. Det kræver en grundig effektmåling at få alle direkte og afledte effekter med på kort og på langt sigt.

Men selvom udflytningen af statsjob kan være med til at understøtte udviklingen, så kan det dog ikke stå alene, og væksten kommer som bekendt ikke af sig selv. Der er derfor behov for at tænke helhedsorienteret i forhold til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Landdistrikterne har allerede gjort det og er klar med en fempunktsplan, som er vores opskrift på det, der skal til:

Bedre rammer for erhverv og beskæftigelse – understøtte erhverv, der fylder meget i landdistrikterne.

Bedre forudsætninger for fysisk bosætning – skabe bedre lånemuligheder og ændre den eksisterende planlov på udvalgte områder.

Skabe bedre infrastruktur, herunder bedre digital infrastruktur – forbedringer af overordnet vejnet og havne samt hurtigere højhastighedsbreånd.

Fastholde og udbygge uddannelsestilbud – flere uddannelsestilbud.

Skabe mere sundhed og tryghed – nærhed i sundhedsvæsnet.

Landdistrikterne ser frem til regeringens næste store plan, som præsenteres i efteråret 2015, nemlig i forhold til vækst og udvikling i hele landet.

Vi vil forsøge at trække regeringen i den rigtige retning, så vi får et land i balance, hvilket vil være til gavn for os alle sammen – og for velfærdsstaten Danmark.”

(Link til kronikken: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8095550/V%C3%A6kst-i-hele-landet-med-udflytning/ )

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.