Pressemeddelelse: Landdistriktsdanmark glæder sig over BoligJob-ordningen!

Landdistrikternes Fællesråd, hvor blandt andet 40 kommuner er medlemmer, glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået i går mellem regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om BoligJobordningen – også kaldet håndværkerfradraget.

Samtidigt håber Landdistrikternes Fællesråd, som den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, at landdistrikter og yderområder vil blive særligt prioriteret.  

Landdistrikternes Fællesråd fremsatte i september 2014 et forslag til en målrettet BoligJobordning som skulle tilgodese klimaet, bæredygtige boliger, beskæftigelsen i landdistrikter og yderområder og endelig medvirke til, at boligejere bedre kan selvfinansiere boligforbedringer i en aktuel situation, hvor forbedringer på boliger kan være svære at få finansieret i banker og realkreditselskaber. 

BoligJobordningen skulle målrettes energirenoveringer i boliger i landdistrikter og yderområder, hvor der er en forholdsvis stor andel af forurenende oliefyr og brændeovne, som med fordel kan udskiftes med andre energikilder, samt en stor andel af boliger, som trænger til at få nyt tag, nye døre eller vinduer eller bedre isolering af gulve, vægge og lofter. Endelig skal det overvejes, om forsyningsområder som kloakering og fiberbredbånd kan tænkes ind i ordningen. Overordnet kunne klimaet tilgodeses og sikre flere og mere bæredygtige boliger som sikrer boligmassen på langt sigt. 

BoligJobordningen gavner også beskæftigelsen mere lokalt i landdistrikter og yderområder, da der er  tradition for at bruge de lokale mindre håndværkere med stort lærlingeansvar, mens valget af håndværker i de største byer i større stil vil ende med nationale eller udenlandske håndværkerfirmaer.

Endelig vil en differentieret BoligJobordning med markant større tilskud målrettet landdistrikter og yderområder (postnummermæssig udvælgelse) også kunne sikre en større egenfinansiering, som aktuelt er meget nødvendig, da finansieringsproblemet ikke længere kun er ved boligkøb, men også ved renoveringer af boliger, som har været i familiers eje i flere år.

Der er tale om en ordning, som bliver målrettet de områder i landet hvor behovet er størst. 

Med så mange fordele er der tale om en win-win-win-win situation, som måske allerede har påvirket nogle af de politiske partier. Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, udtaler: “Det er meget positivt, at BoligJob-ordningen nu bliver genindført. Vi håber, at forligspartierne i 2016-2017 vil indtænke en model, så landdistrikter og yderområder, hvor rammerne for vækst, grundet mange års statslig nedprioritering, i forvejen er svækket, bliver særlig tilgodeset i ordningen. Det vil være med til at kickstarte beskæftigelsen og energirenoveringerne.”

For yderligere oplysninger, venligst kontakt: Steffen Damsgaard, formand, 51740062, formand@landdistrikterne.dk Noa Jankovic, pressemedarbejder, 71708249, noa@landdistrikterne.dk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.