Positive takter i regeringens vækstplan

Regeringen har forhandlet rammer for vækstplanen på plads – MEST positivt kun enkelte store knaster.

Det er en vækstplan, som giver nogle generelle vækstfremmende initiativer for erhvervslivet.

Det er tiltag, som vil gavne erhvervslivet og dermed væksten og beskæftigelsen i landdistrikter og yderområder også. Der ud over har landdistrikter og yderområder fået sine egne områder, som giver separate forbedringer. Det er noget vi i Landdistrikternes Fællesråd længe har efterspurgt, og som vi har arbejdet for ved at påvirke politikere, beslutningstagere og andre organisationer.

Afløftningen af hotelmoms er en forbedring for hoteller og især kroer i landdistrikter og yderområder. Sammen med en pulje til kystturisme vil det styrke udviklingsmulighederne og beskæftigelsen i turisme i landdistrikter og yderområder. Regeringens seneste udspil med lempelser af kystzonelovgivningen er en klar forbedring, da det for det første gør op med forbudszonetilgangen, som har givet mange afslag på tiltag, som ellers kunne give bedre bosætning og udvikling af arbejdspladser i fx turismeerhvervet.

Der er afsat flere midler til nedrivning af faldefærdige huse, og det hilser LDF velkommen. Selvom nedrivning ikke skaber landdistriktsudvikling i sig selv, så er det vigtigt at vi får ryddet op og fjernet de ”rådne tænder” og ”bolig-lig” som ligger i landdistrikterne. For at skabe udevikling skal der dog mere til end blot nedrivning – der skal tænkes i, hvad der skal komme i stedet på de tomme grunde.

Vi skal altså fortsat arbejde med andre initiativer, som kan give mulighed for ny attraktiv bosætning efter nedrivning. Vi håber desuden, at der kan anvendes flere boliger til fritidsbolig, så derfor er det godt at FlexBolig-ordningen fortsætter.

Flere kommuner under ordningen med forhøjet befordringsfradrag i yderområderne er med til at sikre, at folk vil blive boende i landets yderområder, selvom deres arbejdsplads skulle befinde sig langt væk, eller man kommer i en jobskifte-situation, hvor en ny arbejdsplads bliver længere væk.

De generelle tiltag rettet mod produktionsvirksomheder skulle gerne gavne den store del af produktionen, som er i landdistrikterne i dag. Der er også tiltag rettet mod landbrug og fødevareproduktionen, som gavner landdistrikterne og yderområderne især.

Desværre er der ikke en fortsættelse af Bolig-Jobordningen (Håndværkerfradraget), som ellers har skabt mange arbejdspladser, og som mere målrettet jævnfør et forslag fra Landdistrikternes Fællesråd kunne have skabt mange arbejdspladser og bedre mere energieffektive boliger, samt reduceret finansieringsproblematikken ved boligforbedringer i landets landdistrikter og yderområder. Den kamp må ikke opgives.

Desværre indeholder vækstplanen en liberalisering af taxiloven, som sandsynligvis vil betyde, at taxi forsvinder i landdistrikterne og i mange mindre købstæder. Det vil gå ud over befolkningen og især de svage og ældre i befolkningen, som ikke selv har bil. Det er en liberalisering, som er gjort uden omtanke for konsekvenserne.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.