Planloven kan godt lempes uden at landet ødelægges

Planloven er til debat blandt andet fordi, at Landdistrikternes Fællesråd har meldt ud, at der er behov for lempelser af loven, for at der kan ske en positiv udvikling i landdistrikter og mindre byer, såvel som den sker i de større byer. Også uden at hele den danske natur ødelægges. Erhvervs og Vækstminister Troels Lund Poulsen ønsker ligeledes en liberalisering af planloven, så hele landet kan få en bid af vækstkagen. 

Landdistrikternes Fællesråd arbejder på at forbedre rammevilkårene indenfor fem hovedområder, som påvirker udviklingsmulighederne i områder udenfor de største byer. Indenfor områderne bosætning og erhverv er planloven et rammevilkår, som alt for ofte hæmmer udviklingsmulighederne. Derfor er der et behov for lempelser af planloven, for at der kan ske en positiv udvikling i landdistrikter og mindre byer, såvel som den sker i de større byer, hvor planloven ikke er til hinder. Og disse lempelser betyder ikke, at vi skal have sydeuropæiske tilstande med hoteller langs alle kyster eller andre skræmmescenarier, hvor hele den danske natur ødelægges. 

Snakken om lempelser af planloven har givet debat ikke mindst, fordi Danmarks Naturfredningsforening har lavet kampagnen “Red Kysterne”, som har appelleret til mange danskere. Men i Landdistrikternes Fællesråd mener vi godt, at der kan gennemføres lempelser, som både tilgodeser lokalområdernes udviklingsmuligheder, og som ikke vil ødelægge al vor natur. Der er ingen tvivl om, at for mange af de mennesker, der har valgt at bosætte sig udenfor de største byer,så spiller adgangen til naturen en vigtig rolle. Men det er samtidigt også vigtigt at have attraktive områder, så bosætningen og erhvervsmulighederne ikke går i stå, og så turister stadig lægger besøg forbi. 

Glædeligt er det at se, at Erhvervs og Vækstministeren Troels Lund Poulsen deler dette synspunkt. I en artikel fra Altinget denne uge skriver han om planlovslempelserne, at ”hele øvelsen handler først og fremmest om landdistrikternes ve og vel”….(det handler om) ”… at det går for sløvt med væksten, mens københavnerne ser ud til at kunne mæske sig i et kommende økonomiske opsving. Med liberalisering af planloven håber regeringen, at yderområderne også får sin del af kagen”.

Læs artikel: http://www.altinget.dk/artikel/minister-planloven-er-snobbet-koebenhavneri?ref=newsletter&refid=18271&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Debatten om planloven er også blevet belyst i denne uge af forskningschef og foredragsholder Marianne Levinsen i Hvidbogen Et Danmark i balance er et rigere Danmark, publiceret af videngeneratoren Danmark på Vippen. I sit materiale underbygger hun den holdning, som vi også har i Landdistrikternes Fællesråd om, at tiden er inde til at se på mulige fornyelser af loven, så den ikke hindrer kommuner med store land- og kystområder i Danmark fra at udvikle sig i fremtiden, fordi kravene til land og kystområder er meget mere restriktive end i byzone.

I teksten belyser Marianne Levinsen, at situationen er en anden i dag, end dengang Planloven blev vedtaget. Dengang handlede det om at sikre landbruget som erhverv, og at byerne ikke spredte sig til det åbne land. Men i dag er problemstilingen en lidt anden. Som situationen er i dag, så skævvrides landet af, at land og by ikke har de samme udviklingsmuligheder. Marianne Levinsen skriver:

”Planloven og dens udvikling har over tid har sikret udvikling og forandring i byer og byzoner”… (Men) ”Planloven har betydet, at de områder og kommuner med store landområder beliggende langt væk fra større byer har haft langt vanskeligere vilkår for at skabe vækst. Netop fordi de store områder i landzone har været beskyttet mod bosætning og andre erhverv end landbrug”.

…”Dertil kommer hele beskyttelsen af kystlinjen i disse områder, som til forskel fra byer med havne og byzoner, ikke kan foretage sig noget tæt på kysten. Derfor ser vi kun store byggeprojekter til bolig og erhverv i de større byer med havneområder omlagt til byzone”… ”På den måde har man via regulering trukket ny erhvervsmæssig og bosætningsmæssig kraft mod byer og byzoner og således været med til at fremme tilbagegangen i de områder, som nogle kalder yderområder i Danmark”. 

I Landdistrikternes Fællesråd følger vi arbejdet med planlovslempelserne tæt. Det ligger os meget på sinde at få skabt nogle attraktive lokalområder, som i vores optik netop skal bygge på en balance mellem mulighed for bosætning, erhverv, turisme og naturen. 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.