LDF giver dumpekarakter til Skolens Rejsehold

Skolens Rejsehold har afsluttet sit 360° eftersyn af folkeskolen. Blandt rejseholdets anbefalinger er en reform af skolestrukturen, så Danmark får færre og større skoler. Den udmelding får Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, til at give karakteren ‘ikke bestået’ til rejseholdet.

– Små skoler i landdistrikterne er med til at skabe velfungerende lokalsamfund, men den værdi indgår slet ikke i rejseholdets regnestykke. Tværtimod virker det som om, de bare har drejet 360° rundt om sig selv og så slået op på side 1 i Håndbog i Centralisering. Men det er ganske enkelt ikke rigtigt, at store skoler er bedre og billigere end små, siger LDF-formand Steffen Damsgaard.

Han frygter, at landets kommunalbestyrelser vil bruge rejseholdets anbefalinger som en faglig blåstempling at skolelukninger, som skal skabe luft i den trængte økonomi. Men ifølge Steffen Damgaard er anbefalingen af store skoler baseret på tre fejlagtige forudsætninger.

– Rejseholdet hævder, at læringen er bedre i store skoler end i små skoler. Men den præmis tilbagevises klart i den hvidbog om lokalskolen, som tænketanken SOPHIA for nylig har udgivet. Det samme gælder påstanden om, at små skoler har sværere ved at rumme elever med særlige behov. Her forholder det sig jo lige omvendt sådan, at der i en lille skole er langt større overskud til at tage hånd om den enkelte elev. Kommunalbestyrelserne skal altså ikke regne med at kunne spare penge på specialundervisningen, hvis de følger rejseholdets anbefalinger, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

-Endelig er der påstanden om, at små skoler er dyrere end store skoler. Det er ganske vist rigtigt, når man måler i enhedsomkostninger pr. elev. Men når kommunerne forsøger at indkassere en rationaliseringsgevinst ved at lukke de små skoler, ender det ofte med at blive dyrere for kommunen, fordi forældrene reagerer ved at oprette en friskole i stedet.

Landdistrikternes formand efterlyser en mere holistisk og udviklingsorienteret tilgang til strukturdebatten på skoleområdet.

– I stedet for pr. automatik at sige, at “større er bedre”, skulle man i stedet spørge, hvordan man kan udvikle de små lokalskoler, så man får mere kvalitet for pengene. Der er mange muligheder, som rejseholdet slet ikke forholder sig til. F.eks. giver samlæsning af klasser både en pædagogisk gevinst i form af større mulighed for undervisningsdifferentiering og en økonomisk gevinst i form af højere klassekvotient. En anden mulighed er etableringen af børneuniverser, hvor dagsinstitutioner og skole i et lokalsamfund samles under en fælles ledelse. Det vil ikke bare give en rationaliseringsgevinst, men også skabe sammenhæng mellem førskole- og indskolingsfasen, siger Steffen Damsgaard.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *