LDF-formand: Forhandlinger er en regionalpolitisk prøvesten

Regeringen og Kommunernes Landsforening har sat sig til forhandlingsbordet for at finde frem til en aftale omkring kommunernes fremtidige økonomi. Ifølge Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, bliver forhandlingerne en regionalpolitisk prøvesten.

– For nylig stod samtlige politikere i kø for at komme de nødstedte landdistrikter og yderområder til undsætning, siger Steffen Damsgaard med henvisning til DR-kampagnen “Danmark knækker”.

– Forhandlingerne om kommunernes økonomi vil afsløre, om der vitterligt er politisk vilje til at løse land- og yderkommunernes problemer.

Steffen Damsgaard peger på tre vitale problemstillinger, som en aftale mellem regeringen og kommunerne skal tage hånd om.

– I 2010 afsatte regeringen 150 mio., som kommunerne kan søge til nedrivning og renovering af forfaldne ejendomme i landdistrikterne. Det er en start, men det er slet ikke nok. Vi har brug en fast aftale, der over de næste fem år afsætter 100-150 mio. kr. årligt til området. På den måde vil kommunerne kunne lægge en langsigtet strategi for nedrivningsarbejdet. Der er også behov for at se på, om der er behov for at udvide ordningen til at omfatte flere end de nuværende 39 kommuner.

Udligningen mellem rige og fattige kommuner er et andet emne som LDF-formanden ønsker en aftale om.

– Der er brug for en tilretning af udligningsreformen, så den i højere grad tilgodeser de økonomisk trængte udkantskommuner. Det kunne f.eks. gøres i form af en pulje på en halv til en hel milliard, som skal kunne søges af særligt vanskeligt stillede kommuner.

Endelig ønsker Steffen Damsgaard en pulje til forsøg med alternativ skoledrift i de tyndt befolkede dele af landet.

– Skoledebatten skal handle om, hvordan vi kan udvikle skoler og institutioner i landdistrikterne – ikke bare om besparelser og lukninger. Derfor er der brug for en pulje til at understøtte forsøg med alternative organiserings- og undervisningsformer på skoleområdet. Der skal være mulighed for at tænke nyt, så vi kan fastholde skoler i landdistrikterne, som er bæredygtige både i pædagogisk, social og økonomisk henseende.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Et svar til LDF-formand: Forhandlinger er en regionalpolitisk prøvesten

  1. Fuldstændig enig. Ikke så snart var deltagerne kommet ned fra tårnet ved Tønder Museum før deres respektive trafikpolitiske ordførere bevilgede 1 milliarder kr. til et fuldstændigt overflødigt 3. sport på 12 km af E 20 hen over Fyn,

    I Jyllands-Posten den 19. april 2010 ville 4 V-politikere med Lars Chr. Lillelund i spidsen udnævne en udkantsminister for at undgå, at yderområderne hægtes af udviklingen.

    Flere tiltag skal gøre det attraktivt for borgere og virksomheder at flytte fra byerne. Og under overskriften Danmark må ikke knække over på midten« argumenterede de for, at der skulle udnævnes en udkantminister ”

    »Vi kan ikke leve med, at der er dele af Danmark, som går fuldstændig i stå og bliver helt affolkede. Derfor vil vi have en udkantsminister,« siger Lars Christian Lilleholt, der er medlem af Venstres gruppeledelse.

    Om nogen har samme Lars Christian Lilleholt være aktiv for – lige midt i Danmark – på 12 km at udvide E 20 med et 3. spor? Det kunne være interessant at høre Lars Christian Lilleholt beskrive nytteeffekten af de 12 km. Placeret lige midt i Danmark, forhindrer de 3 spor så, at Danmark knækker på midten?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *