Landdistriktsudvalg med nye initiativer

[Tønder Kommune] Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg, som nu har eksisteret i et halv år, er for alvor ved at finde sine ben at stå og gå på. Udvalget besluttede på sit seneste møde både at støtte og igangsætte nye tiltag for at udvikle landdistrikterne i kommunen.

Udvalgets formand, Finn Hansen, erkender, at det er en vanskelig tid, men også en tid med spændende udfordringer, Tønder Kommune og landdistrikterne i særdeleshed står overfor. – I en tid med færre midler generelt i samfundet og et enormt pres på landdistrikterne i forhold til fraflytning er det vigtigt at vi ”rykker sammen i bussen” og finder alle de gode ting, vi har at byde på her i vores kommune”, siger Finn Hansen og fortsætter: – Vi går nu aktiv ind i kampen for at vende vores dejlige kommune fra at være en udkantskommune til udviklingskommune, og vi vil invitere til samarbejde med andre områder i den kommunale verden. Kun ved at stå sammen kan vi løfte opgaven. 

Tilskud til drift af otte nedlagte landsbyskoler 2011
Et af de områder som optager Landdistriktsudvalget lige nu, er det, arbejde der foregår i kommunens rejsehold. Rejseholdet, der består af politikere og embedsmænd samt formanden for Landdistriktsudvalget, er sat i verden som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge otte landsbyskoler. 

En af de store problemstillinger, Rejseholdet har skullet forholde sig til, er, hvordan lokalsamfundet og foreningslivet også fremadrettet kan fungerer og gerne udvikle sig, når skolen ikke længere er omdrejningspunkt for landsbyens liv.

For at sikre at der i resten af 2011 er lys, vand og varme i de tidligere skolebygninger, og dermed at eksisterende aktiviteter kan fortsætte, har udvalget besluttet at afsætte 300.000 kr. fra driftspuljen.

– Det er vigtigt at der i resten af 2011 er mest mulig ro i de otte landsbyer, så de kan bruge kræfter på at finde fodfæste igen og kigge fremad. Derfor har udvalget besluttet at finde penge til driften, og vi håber, at der er en afklaring i løbet af efteråret om, hvad de nedlagte skoler skal bruges til, siger Finn Hansen.

Landdistriktsudvalget ønsker at fortsætte og fremme de lokale hjemmesider i Tønder Kommune  
De lokale hjemmesider er et vigtigt middel til at formidle interne og eksterne ideer og aktiviteter i kommunens lokalsamfund. Sammen med Landdistrikternes Hus i Vejen, er Mogens Gabs ved at finpudse en fælles skabelon, der skal gøre det lettere at finde rundt på de forskellige hjemmesider, og gøre det synligt, at de tilhører et aktivt lokalsamfund i Tønder kommune.

Hjemmesiderne vil herefter blive betalt af Landdistriktsudvalget. 

Liv i Landdistrikterne
Der er brug for at få lavet en kortlægning af alle de ressourcer, der findes i landdistrikterne i Tønder Kommune og samtidig understøtte lokale frivillige i at skabe et aktivt medborgerskab. Dette for at udvikle og igangsætte initiativer, der kan styrke lokalsamfundet og opretholde basale servicefaciliteter.

Der er også brug for at skabe sammenhæng mellem konkrete initiativer på tværs af lokalsamfund i Tønder Kommune.

– Det var derfor en dejlig nyhed at få, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet meldte tilbage på vores ansøgning. Ministeriet støtter dette spændende projekt med 250.000 på betingelse af, at vi også afsætter tilsvarende beløb, oplyser Finn Hansen og tilføjer:

– Landdistriktsudvalget var meget begejstret og fandt fra vores udviklingspulje også 250.000 kr., så nu går vi i gang med at finde den eller de personer, som sikre os det optimale afsæt for en videre udvikling også her.

 Samarbejde på Tværs
– Ingen har nogensinde vundet en holdkamp alene, siger Finn Hansen. Derfor er det også en glæde at opleve, at Landdistriktsudvalg i den grad er klar til et samarbejde, som strækker sig udover udvalgets område. Lige nu er der rigtig meget brug for hjælp til de mange foreninger i Tønder Kommune, ikke mindst til foreningerne i landsdistrikterne. Derfor blev vi også i udvalget fanget af den ide, som KFUM-spejderne i Tønder Kommune har tænkt, nemlig at få hjælp ud til foreningslivet i form af arbejdskraft/konsulentarbejde. Udvalget ønsker at brede tanken ud på en samlet medarbejder i en mere omfattende stilling, der skal hjælpe alle frivillige foreninger, som har tilknytning til kultur- og fritidsområdet/folkeoplysning.

 Udvalget besluttede at afsætte 125.000 kr. til formålet og samtidig vil udvalget etablere et samarbejde med LAG Tønder og Folkeoplysningsudvalget, hvor Landdistriktsudvalget vil opfordre dem til at bidrage med et tilsvarende beløb. – Jeg kan forstå, at Folkeoplysningsudvalget på deres møde umiddelbart efter vort møde også fandt, at det er en god ide, så nu venter vi bare i spænding på, at LAG Tønder behandler henvendelsen på deres møde i august til, slutter Finn Hansen.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *