Landdistrikternes Fællesråd og organisationens nye landsbymedlemmer jubler over differentieret Planlov

[LDF] I Landdistrikternes Fællesråd har vi i lang tid kæmpet for en differentieret planlov, som skulle give vores landdistrikter og yderområder flere muligheder for at skabe bosætning, vækst og udvikling.
Ønsket om flere muligheder for erhverv og bosætning i landdistrikter og især i yderområder blev gentaget på det første Landsbyråd for landsbymedlemmerne i Landdistrikternes Fællesråd.

Landsbymedlemmerne som er samlet i udvalget Danske Landsbyer markerede klart, at de forbedringer, som var i den nyvedtagne Planlov, var nødvendige og at man gerne havde set endnu flere muligheder på nogle punkter. 

Den differentierede planlov indeholder tiltag, der gavner alle landdistrikter uanset hvor i landet det er, og der er en række ændringer som specifik gælder i 29 yderkommuner.

 Kystnærhedszonen
Det er nu nemmere for kommuner at planlægge for byudvikling i kystnærhedszonen.
Det skulle gerne gavne de enkelte landsbyer og mindre bebyggelser så de med attraktive udsigtsgrunde eller naturgrunde bedre kan tiltrække tilflyttere. En mulighed, der gavner både nuværende og nye beboere.

Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard så gerne at der i helt specielle tilfælde også blev åbnet for muligheder indenfor kystbeskyttelseslinjen (0-300 meter fra kysten), men det var der ikke lydhørhed overfor. 

Udvidelser omkring landsbyer og bebyggelser
Der er også åbnet op for, at landsbyer og mindre bebyggelser kan udvikle sig i takt med, at der måtte være interesse og efterspørgsel efter udvidelsesmuligheder.
Det er virkelig positivt for landsbyudviklingen, som mange steder har været sat helt i stå. Man kan forhåbentlig også inddrage mere attraktiv natur, stadig med hensyn til både natur og bosætning.
Landdistrikternes Fællesråd ønsker levende landsbyer, som udvikler sig bosætningsmæssig, derhen hvor det er attraktivt. Hvis ikke det er attraktivt at bosætte sig i en landsby, så vælger folk det fra!

 Anvendelse af gamle landbrugsbygninger
Det har tidligere været meget svært at få lov til at etablere og udvide erhverv i nedlagte landbrugsbygninger. Det er nu muligt. Flere erhvervstyper i alle landets kommuner uden for hovedstandsregionen skal kunne anvende nedlagte landsbrugsbygninger til erhverv og der er mulighed for at udvide med 500 kvm. Der er også mulighed for at lave flere ferielejligheder i nedlagte landbrugsbygninger. Der er dog stadig begrænsninger for hvor meget en virksomhed kan vokse i medarbejderantal og areal, og det håber formand Steffen Damsgaard der i yderkommunerne vil blive åbnet mere op for.
Selv om det nok ikke kan ske igen, så skal man huske at virksomheder som LEGO og Danfoss er startet i en garage og små bygninger i et lokalsamfund. Derefter er lokalsamfundet blomstret op omkring virksomheden, som er blevet en dynamo for et større område.

 Detailhandelsmuligheder
På detailhandelsområdet ønsker Landdistrikternes Fællesråd ikke et mere frit marked. Mulighed for mange flere og større detailbutikker med mere frihed placeringsmæssigt for detailkæderne vil slå bunden ud af mange små detailhandelsbutikker i landdistrikterne.
Udvalgsvarebutikker er der i forvejen få af i de mindste landsbyer, så der er skaden mindre, men for de største landsbyer vil denne konkurrence kunne betyde døden for den kendte butiksstruktur i en hovedgade/gågade. Landdistrikternes Fællesråd er derfor tilbageholdende med, at der åbnes på området omkring udvalgsvareområdet og især detailhandelsområdet.

 Folk der bor på landet og i landsbyer er ikke naturfjendske, mener Steffen Damsgaard. De er derimod ofte meget bevidste om, hvilke områder der bør bevares og hvilke ny områder, der kan anvendes til attraktiv bosætning.

Hvorfor forbyde den sparsomme vækstmulighed i bosætning og erhverv, der er til stede og som er en altafgørende mulighed for udvikling i lokalsamfundene?

Kommunerne fjerner aktuelt bolig-lig og andre faldefærdige bygninger i landdistrikterne for i alt over 300 mio. kr. Det er flere tusinde boliger, der fjernes over hele landet, hvor kun få bliver genopført samme sted. Hvad er problemet i, at vi tillader lidt mere bosætning i og omkring nogle attraktive landsbyer og bebyggelser, når der samtidig fjernes mange dårlige boliger på landet og i landsbyer?  

Generelt deler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard ikke bekymringen fra bl.a. nogle politikere, uddannede planlæggere og Danmarks Naturfredningsforening. Efter de mange tilkendegivelser fra landsbymedlemmerne i Danske Landsbyer står det endnu tydeligere, at folk i landsbyerne ønsker flere muligheder i planloven i forhold til bosætning og erhvervsmuligheder. 

Steffen Damsgaard ser frem til at følge udviklingen i forbindelse med den differentierede planlovs nye muligheder, og vil samle gode eksempler og eventuel ønsker til flere lempelser, når tiltaget på et tidspunkt skal evalueres politisk.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Et svar til Landdistrikternes Fællesråd og organisationens nye landsbymedlemmer jubler over differentieret Planlov

  1. Pingback: Landdistrikterne.dk / nyhedsmail 13. maj 2011 | Lokalråd 4262 - Et lokalsamfund i udvikling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *