Landdistrikternes Fællesråd arbejder på at undgå skolelukninger

[Landdistrikternes Fællesråd] Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd har på vegne af Fællesrådet skrevet til landets kommunalpolitikere for at gøre dem opmærksom på, at skolelukninger, som følge af ønsker om besparelser på kommunebudgettet for 2011, kan få uoprettelige konsekvenser for de enkelte kommuners landdistrikter og landsbyer.

“I Landdistrikternes Fællesråd er vi stærkt bekymrede over, at der i øjeblikket træffes beslutninger, der kan få uoprettelige konsekvenser for din kommunes landdistrikter og landsbyer. Vi ved, at I rundt i kommunerne er pressede økonomisk, ekstra markant i kommuner med negativ befolkningsudvikling. Derfor er det ekstra vigtig ikke at lave besparelser, der er kortsigtede, og som på længere sigt viser sig at være en omkostning i stedet for en besparelse!

Fagligheden skal være i orden uanset skolestørrelse, der skal selvfølgelig være elever og opbakning til skolen fra forældrene.

Der vil med mellemrum skulle lukkes en skole, eller ske mindre tilpasninger, men at lukke flere skoler i et hug, ja aktuelt, er der kommuner, der vil lukke 4, 5, 6 eller flere skoler. – Det er ikke begrundet i faglighed, men ene og alene ønsket om at spare i driftsudgifterne på skoleområdet.

Landdistrikternes Fællesråd oplever aktuelt en massakre på folkeskolerne rundt i kommunerne, og vi modtager henvendelser fra vrede og dybt frustrerede borgere. Vi hører desværre ofte, at mange kommunalpolitikere ikke vil diskutere fx skolestruktur med borgerne inden beslutningerne er truffet – det gælder selvfølgelig ikke dig eller din kommune… eller gør det..?

Desværre er det at nedlægge en række skoler en meget kortsigtet formodet besparelse, som alt andet lige, vil vise sig IKKE at være en besparelse på lang sigt. Konklusionerne i Skolens Rejsehold og i KREVI rapporten er ikke så entydige, som det fremstilles, og derfor kan de ikke bruges som argument til at lukke små skoler.
Bosætningen af ressourcestærke tilflyttere forsvinder, idet en helt ny undersøgelse fra Statens ByggeforskningsInstitut (SBI) konkluderer, at hvis landsbyens skole (som vurderes at være det væsentligste rammevilkår for bosætning) forsvinder, så flytter de ressourcestærke tilflyttere væk igen fra kommunen. Dermed kan det påvises, at basale rammevilkår som tilstedeværelsen af en skole i en landsby, har betydning for til- eller fraflytning på kommuneniveau.

Fra Landdistrikternes Fællesråd kan vi anbefale, at man inden der foretages skolelukninger undersøger muligheder for at anvende rullende indskoling, aldersblandet undervisning (samlæsning af klasser) og endelig fælles ledelse mellem større og mindre skoler (filialmodel), til at reducere omkostninger UDEN, at det forringer kvaliteten i undervisningen på nogen måde.

Derfor håber Landdistrikternes Fællesråd, at kommunalpolitikerne vil tænke sig om 2 gange  og undersøge alternative løsninger inden de skrider til drastiske løsninger, som skolelukninger.

Lansddistrikternes Fællesråd står til rådighed for en uddybende dialog, også om borgerinddragelse”, skriver Steffen Damsgaard.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Landdistrikternes Fællesråd arbejder på at undgå skolelukninger

 1. Tom Andersen skriver:

  den idé I har med en ‘filialmodel’ burde kunne udvides således at man for at give lærere den nødvendige sparring evt kan lade en lærer arbejde tre dage om ugen på en større skole og to dage om ugen i en lile skole. Og er man bange for at man ikke kan opretholde visse standarder inden for eksempelvis naturfag, kunne kommunen oprette ‘rullende’ naturfagslokaler, der kunne køre ud til de små skoler på skift. Når hjemmehjælpere og sygeplejersker kan køre ud til borgere i eget hjem så burde lærere også kunne køre til mere end een skole.
  Et slogan som alle kan forstå kunne være: ‘Hvorfor flytte 20-30 elever, når man kan nøjes med at flytte een lærer?’
  Der er jo den anden del af problemet, som jeg ikke synes nogen tager alvorligt – vi beder faktisk ungerne om at bruge vildt mange timer i bussen i løbet af en uge. Det er spild af tid – og ikke rimeligt.

 2. Lene Andersen skriver:

  Jeg er mor til 2 børn i Hyllinge skole ved Næstved og 1 i børnehaven, desværre har kommunen varslet skolelukninger i stort tal nemlig 9 ud af 21 skoler i kommunen.

  Vi er en forældregruppe som vil prøve at samle Fakta for hvilke konsekvenser det giver hvis skolen bliver lukket, sparer de overhovedet noget når de lukker skoler i små lokalsamfund ?

  I Hyllinge er vi så uheldige så vi har et varmeværk som leverer varme til alle offentlige bygninger i området.
  Hvis skolen lukkes mister vi også hallen, det lokale samlingssted centergården og i sidste ende børnehaven, da der jo ikke er ret mange børnefamilier som vil flytte til en by uden skole eller foreningsliv.

  Har i nogle gode råd til hvad vi kan bruge til at påvirke politikerne til ikke at lukke vores skole.

  Vi er også nogle som vil fremadrettet arbejde for fælles ledelse med vores børnehave som er selvejene og vores SFO og Klub.
  Har I nogle tal på hvor mangeskoler der har fælles ledelse med dagtilbud i danmark, og gode råd til hvordan vi kommer igang med processen.
  Hilsen Lene Andersen
  Frustreret mor i Hyllinge ved Næstved

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *