Landdistrikter ser muligheder i lige vilkår for offshore-rederier


Skal vi sikre bosætning og vækst i danske land- og yderkommuner, er det afgørende med konkurrencedygtige rammevilkår for blandet andet offshore-rederier. Det mener Landdistrikternes Fællesråd på ryggen af en analyse fra Danmarks Rederiforening.

Det er oplagt, at det nye Vækstteam for Det Blå Danmark sætter luppen på rammevilkårene for den maritime offshore. Det bør sker, når det regeringsnedsatte team for alvor tager hul på arbejdet i de kommende måneder. På den måde kan man både understøtte en dansk, maritim styrkeposition og skabe vækst og udvikling over hele landet.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd, som bakker op om, at der politisk gøres noget ved forholdene for maritim offshore. For en stor andel af søfolkene bor i de mindre befolkede kommuner, som ellers er udfordrede i forhold til at skabe tilstrækkeligt med jobs.

– Søfarten er et af de erhverv, som skaber beskæftigelse hele vejen ud i landdistrikterne, også selv om rederiernes hovedkontorer ofte ligger centralt. Ved at ligestille rammerne for de danske maritime offshore-virksomheder, så er der langt bedre muligheder for at fastholde gevinsten ved mange jobs indenfor søfarten i en række danske land- og yderkommuner, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

For alt i mens den almindelige danske sømand i handelsflåden har konkurrencedygtige skattevilkår via den såkaldte sømandsskat, så gælder det ikke for søfolk på offshore konstruktionsskibe. Den type skibe, som servicerer blandt andet olieindvinding og havvindmøller.

Nabolande som Norge, Holland og Storbritannien har allerede lige vilkår for sømænd i den maritime offshore set i forhold til andre søfolk. Uden politisk vilje til en dansk ligestilling af skattereglerne på dette område, risikerer Danmark derfor at miste en styrkeposition, som ellers sikrer job i alle dele af landet.

– En skattemæssig ligestilling af offshore konstruktionsskibe er en oplagt sag for det nye vækstteam. Derfor håber vi, at vækstteamet vil sætte fokus på netop det punkt, og at både regering og Folketing vil være lydhør, når teamets anbefalinger skal omsættes til handling. Lige vilkår er en forudsætning for, at den aktuelle nedgang indenfor offshore ikke rammer Danmark hårdere end de lande, som rummer vores væsentligste konkurrenter, siger direktør i Danmarks Rederiforening Jakob Ullegård.

En analyse fra Danmarks Rederiforening viste før sommeren, at en meget betydelig del af de mange, danske søfolk, der arbejder i rederier indenfor havvind, olie- og gasindvinding bor i det, som SKAT definerer som ”yderkommuner”. Offshore er ellers en dansk styrkeposition, men givet øget konkurrence og faldende priser på bl.a. olie er den del af det Blå Danmark under pres. Derfor kan aktiviteten og arbejdspladserne risikere at forsvinde fra Danmark, hvis der ikke er lige vilkår.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.