Gode regionalpolitiske takter fra S og SF

[Landdistrikternes Fællesråd] Det er glædeligt at se, at landdistrikterne og yderområdernes situation er rykket højere op på den politiske dagsorden. Én efter én barsler de politiske partier og andre aktører med regionalpolitiske oplæg til, hvordan der kan skabes udvikling og vækst uden for de store byer.

Først kom Venstre med udspillet “Danmark i bedre balance”. Siden kom SF med sit regionalpolitiske udspil under overskriften “Danmark i balance”. Desuden har Socialdemokraterne og SF i fællesskab udsendt et politisk oplæg med titlen “Aktiv hjælp til yderområderne”. Senest er Danske Regioner kommet med et samlet politisk indspark i udkantsdebatten, og efter sommerferien vil regeringen præsentere sit bebudede regionalpolitiske udspil.

Ifølge de politiske profeter vil S og SF kunne overtage regeringsmagten efter et kommende valg. Det er derfor særlig interessant at læse, hvad de to partier kan blive enige om på det regionalpolitiske område. Som formand for Landdistrikternes Fællesråd glæder jeg mig over, at “Aktiv hjælp til yderområderne” er fuld af gode regionalpolitiske takter. 

Jeg vil især fremhæve følgende elementer:

  • S og SF foreslår at indtægterne fra bankpakke II skal anvendes til at sikre lån til små og mellemstore virksomheder i yderkommunerne, der alene på grund af krisen ikke kan opnå lån. Det er et konkret og fornuftigt forslag til en løsning af det finansieringsproblem, som LDF længe har påpeget.
  • S og SF vil sikre en fornuftig uddannelsesdækning i hele landet – også i yderområder. Det skal ske gennem indførelsen af et yderområdetaksameter, der skal gøre det muligt at opretholde institutioner tæt på yderområderne. Også her er der tale om et forslag som er helt i tråd med, hvad LDF har kæmpet for længe. Ideelt set bør ordningen indføres på alle ungdomsuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (lærer, pædagoger, sygeplejersker m.v.). I så fald tvivler jeg på, at de 50 mio., som S og SF afsætter til området, er tilstrækkeligt.
  • Sundheden og trygheden er væsentlig i udkantsområderne. Det er derfor positivt, at S og SF – udover regeringens og regionernes aftaler om det akutte beredskab – vil afsætte yderligere midler til oprettelse af sundhedshuse med flere praksislæger samlet. Det er nødvendigt, hvis afstanden ikke skal blive for stor i udkantsområderne.
  • Det er positivt, at S og SF vil afsætte penge til at sikre den kollektive trafik i yderområderne. Men der er også behov for nytænkning på området. LDF håber, at partierne vil ændre i opbygningen af de regionale trafikselskaber og deres opgaver i forhold til kommunerne, så vi får en mere sammenhængende kollektiv trafik for pengene.
  • S og SF vil fortsætte den nuværende markedsbaserede udrulning af bredbåndsnettet, men er samtidig klar til at tage de nødvendige initiativer til at sikre højhastighed for alle – også i yderområderne. Det er positivt, men spørgsmålet er, om det kan gøres for de 50 mio., som partierne afsætter til formålet. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at den rigtige teknologi vælges, så vi ikke får halve løsninger i udkantsområder og på øerne.
  • En fortsættelse af nedrivningspuljen blev desværre ikke prioriteret i den netop indgåede aftale mellem staten og kommunerne (KL) omkring økonomien for 2011. Jeg glæder mig derfor over, at S og SF vil videreføre puljen, som har eksisteret i 2010.
  • På grundlag af en uvildig undersøgelse vil S og SF gennemføre en reform af udligningsordningen. Reformen skal sikre, at alle landets kommuner har nogenlunde samme forudsætninger for at løse velfærdsopgaverne. Det er et forslag, som jeg kun kan hilse velkommen. Det vil dog kræve stor politisk vilje at gennemføre!

Der er dog også elementer, som jeg savner i “Aktiv hjælp til yderområderne”. LDF har gennem længere tid arbejdet for oprettelsen af et landdistriktsudvalg i Folketinget. Det indgår desværre ikke i de to oppositionspartiers regionalpolitiske visioner. Jeg kigger også forgæves efter den nødvendige differentiering af planloven, som kan sikre styrket bosætning og erhvervsudvikling i yderområderne.

Men alt i alt er der altså mange positive takter i oplægget fra S og SF. Hvis de to partier får magt som de har agt, vil LDF holde dem fast på, at holdning skal omsættes til handling.

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *