En hjælpende hånd til landdistrikterne

Fødevareministeriet
Fødevareministeriet afsætter nu 110 mio. kr. til at sikre arbejdspladser i landdistrikterne, forbedre landbrugets og fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne og skabe bedre miljø. Der er nu mulighed for at søge om tilskud til udvikling af nye produkter, processer og teknologier og nye investeringer både for det primære landbrug og den forarbejdende sektor. “Fødevaresektorens store bidrag til samfundsøkonomien er vigtig at fastholde i en situation, hvor den globale økonomiske krise sætter indtjeningen og beskæftigelsen under pres. Det kan vi sikre ved at skabe gode vilkår for en konkurrencedygtig fødevaresektor med bæredygtige og miljøeffektive teknologier og processer”, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.   Fødevareministeriet åbner nu for ansøgninger til to tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet – de såkaldte erhvervsudviklingsordninger:  

  • fremme af innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer vedrørende det primære jordbrug
  • fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer.

Miljømæssige effekter Formålet med at støtte det primære jordbrug og fødevare- og skovbrugssektoren er at styrke konkurrenceevnen i erhvervene og samtidig bidrage til en formindskelse af ammoniakfordampning, luftgener og kvælstofudvaskning samt en reduktion af energiforbruget eller omlægning til grøn energi. Desuden er en af de ønskede effekter for de primære jordbrug også en reduktion af pesticidforbruget eller en reduktion af miljøbelastningen fra anvendelse af pesticider.  

Ansøgningsfrister Ansøgninger om tilskud kan indgives af to omgange: henholdsvis senest den 15. maj 2009 eller senest den 21. august 2009.  

Landdistriktsprogrammet
Ordningerne er medfinansieret af EU gennem Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Programmet har til formål at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne og samtidig tage øget hensyn til miljø, økologi og dyrevelfærd.  
Læs mere på www.landdistriktsprogram.dk


Yderligere oplysninger: Kenn Skau Fischer, tlf. 33 95 8330

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *