Dobbeltbosætning – en vej til udvikling?

Ny rapport fra Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL), Syddansk Universitet:

Dobbeltbosætning/sekundære boliger – en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner.

Dobbeltbosætning/sekundære boliger i landdistrikter som et muligt udviklingsspor for kommuner i tilbagegang.
Det centrale spørgsmål i rapporten er om dobbeltbosætning, dvs. eje og anvendelse af en helårsbolig selv om man har primær adresse på en anden bolig, kan være en attraktiv udviklingsvej for landdistriktskommuner, som oplever vigende befolkningsantal og stigende aldersgennemsnit. Rapporten er baseret på undersøgelser i to kommuner, den ene en landkommune (Vejen) og den anden beliggende i et udkantsområde (Langeland).

Undersøgelsen er baseret på en GIS-baseret analyse af omfang og type af dobbeltbosætning, en runde af interviews med forskellige lokale aktører på Langeland samt flere telefoninterviews.

Undersøgelsens hovedresultater er, at dobbeltbosætning har et relativt stort omfang på Langeland, hvor potentielt 29% af boligerne til beboelsesformål er genstand for dobbeltbosætning med en overvægt af disse beliggende i landzone. For Vejens vedkommende er tallet 10% med en overvægt af disse beliggende i byzone. Datagrundlaget peger på at de sidstnævnte overvejende er udlejningsejendomme.

Undersøgelsen har også kigget særskilt på nedlagte landbrugsejendomme i de to kommuner. Her er resultatet at 25% af disse på Langeland er ejet af folk med primær adresse udenfor kommunen. Det tilsvarende tal for Vejen kommune er 2%. Interviews på Langeland afdækkede en overvejende positiv indstilling blandt de lokale til dobbeltbosætning, da respondenterne gav udtryk for at udviklingen (faldende befolkningsantal) synes uafvendelig.

Rapporten konkluderer, at dobbelt bosætning kan være en relevant udviklingsvej. Men resultaterne indikerer også, at især naturværdier er nødvendige for at tiltrække interesserede dobbeltbosættere. Undersøgelsen peger på, at dobbeltbosætning og dermed en lempelse af bopælspligten kan være en måde at vedligeholde kvaliteten af det fysiske miljø, men at det ikke nødvendigvis løser mere langsigtede problemer for kommuner i negativ udvikling.

Læs rapporten her

Kontaktpersoner vedr. rapporten:

Chris Kjeldsen, adjunkt, IFUL

Tlf. kontor 6550 4232

Tlf. mobil 6174 7357

Email: chk@sam.sdu.dk


Niels Christian Nielsen, post doc., IFUL

Tlf. kontor 6550 1582

Tlf. mobil 2087 8568

Email: ncn@sitkom.sdu.dk


Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.