Deltagelse i European Rural Parliament

European Rural Parliament 2015Landdistrikternes Fællesråd er netop hjemvendt fra Østrig, hvor vi har deltaget i en europæisk konference med fokus på lokal landdistriktsudvikling. 

Vi har deltaget i udflugter, workshops og udarbejdelsen af et fælles europæisk manifest, der understreger, at hele Europas landbefolkning ønsker politisk bevågenhed og prioritering for at kunne opretholde mangfoldighed blandt borgere, kulturelle forskelle i landene samt gode og værdige liv og udviklingsmuligheder. 

Deltagelsen i The European Rural Parliament bestod af 40 lande med 250 deltagere. Fra Landdistrikternes Fællesråd deltog: 

European Rural Parliament 2015Bestyrelsesmedlemmer: Mads Munk Jepsen og Søren Elbæk og informations- medarbejder Jane Ravn Lorenzen

De 40 deltagende lande har alle bidraget med eget projektmateriale, dataindsamling og rapporter, som forinden afholdelsen af parlamentet er samlet i en fælles rapport All Europe shall live. Udgangspunktet har været et bottom-up perspektiv, hvor det har været vigtigt at få landdistriktsborgernes og –organisationernes oplevelser og erfaringer nedfældet. 

Den danske rapport indeholder data og konklusioner fra bl.a. spørgeskemaundersøgelse, Landsbytopmøde, Folkemøde og projektet Demokratiske Iværksættere.

European Rural Parliament 2015På konferencen blev hovedkonklusionerne og problemstillingerne fra de forskellige landes rapporter diskuteret og nedskrevet i et fælles manifest. Ud fra rapporterne og diskussionerne står det klart, at de europæiske lande har mange af de samme problemstillinger, udfordringer og prioriteringer i forhold til udviklingen af og ønskerne for deres landdistrikter. Men der er også kulturelle forskelle og vilkår, som gør, at alle ideer til udvikling ikke umiddelbart kan overføres landende imellem og implementeres med succes. Det er vigtigt ved sådanne europæiske konferencer at få talt med mange forskellige lande og høre til deres initiativer og ønsker for fremtiden for at få klarhed over, hvor der er de største muligheder for erfaringsudveksling og ideer til udvikling, som kan implementeres i Danmark.

European Rural Parliament 2015Det stod meget klart, at LEADER programmet med LAG koordinatorer og økonomiske midler at søge er utrolig vigtigt for lokal udvikling og iværksætteri i alle landene. Det var tydeligt både på udflugten den første dag og i de efterfølgende diskussioner i de forskellige workshops. 

Det fælles manifest for europæisk landdistriktsudvikling og –fremtid skal nu efterfølgende have politisk bevågenhed, og der kan vi i Danmark også gøre vores for, at politikerne hører om den brede folkelige opbakning til og ønske om en positiv udvikling af landdistrikterne.

European Rural Parliament 2015Det er vigtigt for Danmark at være med til sådanne europæiske konferencer, både fordi vi i Danmark har en stor rolle som inspirator for andre lande, da vi på flere områder kan fungere som forgangsland. Men også fordi Danmark har en interesse i kunne øve indflydelse på mærkesager i forhold til landdistriktsudviklingen i Europa.

Læs mere på denne side, hvor du også finder rapport og manifest.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.