Borgmester: Det går fremad i landdistrikterne


Debatindlæg bragt i Jydske-Vestkysten d. 25/6 2016.
Af Erik Buhl, borgmester (V), Varde Kommune 
 
Selv om regeringens initiativer endnu ikke er fuldt implementeret, så har de skabt optimisme rundt omkring i landet. Det kan jeg som borgmester i en landdistriktskommune tydeligt mærke.
 
For snart to måneder siden præsenterede erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen den årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse, der en gang for alle slog fast, at urbaniseringen ikke er nogen naturlov, men noget vi kan bremse, hvis bare der er politisk vilje til det.
 
Og det må man sige, der i den grad har været. Det er glædeligt, at regeringen nu har fokus på forholdene i landdistrikterne. En ambitiøs udflytningsplan med 4000 statslige arbejdspladser, der flytter fra København til provinsen, og en vækstplan med langt over 100 punkter, som vil øge velstanden med 2,5 milliarder kroner de kommende år, er blot nogle af initiativerne.
 
Vækstplanen rummer bl.a. bredbånd til de områder, hvor det i dag ikke kan betale sig for udbyderne, nemmere betingelser for at få et boliglån og bedre vilkår for landbrug- og fødevareproducenter, som er et erhverv, der fylder meget i vores del af landet.
 
Også den for nyligt indgåede planlovsaftale giver kommuner, erhvervsliv og borgere bedre ramme til at udvikle byer, boliger og virksomheder til gavn for den vækst, der i sidste ende skal komme hele samfundet til gode.
 
Det er meget positivt, at vi har en regering, der leverer til de danske landdistrikter. Men det er også vigtigt.
 
Nu har vi en offensiv regional- og landdistriktspolitik, som skaber bedre rammevilkår uden for de største byer.
 
Landdistrikternes Fællesråd har i årevis forsøgt at råbe Christiansborg op for at få vækstinitiativer uden for hovedstadsområdet og nu lykkedes det endelig. Regeringens vækstplan minder på flere centrale områder om den fempunkts-plan, vi som medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd har været med til at formulere. Det vidner om at der er blevet lyttet til landdistrikterne – og det fortjener stor ros, for det viser, at regeringen tager opgaven med at skabe et land i bedre balance meget seriøst.
 
Der er ingen tvivl om, at Danmark er på vej i bedre balance, for selvom regeringens initiativer endnu ikke er fuldt implementeret, så har de skabt optimisme rundt omkring i landet. Det kan jeg som borgmester i en landdistriktskommune tydeligt mærke.
 
Den regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viste da også, at befolkningen er vokset i flere af de landkommuner, som tidligere har haft befolkningstilbagegang. Konkret har 16 kommuner, der havde tilbagegang i befolkningstallet i 2014, oplevet befolkningsfremgang i 2015.
 
Også i Varde Kommune havde vi en befolkningsfremgang, der er med til at understrege, at vi har en attraktiv kommune hvor folk gerne vil bo og arbejde.
 
Jeg er overbevist om, at landdistrikterne er på vej fremad, at urbaniseringen er ved at vende, og at vi vil se yderligere udvikling i vores land- og yderkommuner, når regeringens tiltag bliver implementeret i løbet af den kommende tid.

 

 
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.