En julehilsen og tak for året der er gået

Snart sænker julefreden sig over by og land. Og det gør den også over Landdistrikternes Fællesråd.

Det har på alle måder været et travlt år. Vi har haft en god proces med at arbejde med en ny strategi, hvor vi har set på vores værdier, mission og vision, som et fremtidigt fundament for vores arbejde. Af årets mange andre aktiviteter kan vi nævne;

  • Deltagelse på Folkemødet på Bornholm med mange aktiviteter og debatter både på vores stand og deltagelse i andre debatter.

  • Konferencen om ”Det Gode Seniorliv i Landsbyen” i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som en fortsættelse af Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

  • Afslutning af Mellemby-projektet som satte fokus på at skabe udvikling i de tidligere centerbyer i de gamle kommuner. Projektet sluttede af med en spændende konference i Glamsbjerg.

  • Arrangementet af en høring for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer i Vejle, omkring manglende finansiering af bolig og erhverv. Høringen blev fulgt op af endnu en høring i efteråret på Christiansborg. Her bidrog Landdistrikternes Fællesråd med eksempler fra den virkelige verden, hvor finansiering af bolig og erhverv havde vist sig umulig eller næsten umulig.

  • Vi blev medinitiativtager til den nye forening Danmark På Vippen, som skal fungere som vidensplatform og vidensgenerator og levere fakta og data og derved være med til at ændre den overordnede samfundsdebat og skævvridningen af vores land.

Derudover har Landdistrikternes Fællesråd via høringssvar, pressemeddelelser osv. berørt emner som fx apotekerlovgivningen, planlovgivningen, taxalovgivningen, byfornyelsesloven, realkreditlovgivningen etc.

Vi har leveret cases og opfølgninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters portal livogland.dk samt samarbejdet med ministeriet ved at deltage i Indstillingsudvalget for udpegningen og godkendelsen af de nye LAG’er og udviklingsstrategier.

Der er igangsat et projekt sammen med Efterskoleforeningen om lokale samarbejder mellem lokalsamfund og efterskolerne. Desuden har samarbejdet med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer betydet, at vi har deltaget i 4 studieture rundt om i Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd har været aktive i hele landet med oplæg, indlæg og paneldebatter ved møder og debatter. Det gælder lige fra den lokale skoledebat, inspiration til ny udvikling samt over til diskussioner om fremtidens landdistrikter og urbanisering. Og vi har deltaget i landdistriktssamarbejde både i nordisk regi og på EU-plan.

Årsmødet gav plads til både erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer i organisationen. Dertil har der været tilpasninger og ændringer i vores sekretariat, så Hanne Bruun og Jane Lorenzen udgør sekretariatet sammen med sekretariatsleder Kirsten Bruun.

Vi vil gerne sige tak til ALLE vores medlemmer og ALLE vores samarbejdspartnere og gode relationer for støtte og godt samarbejde. Og tak til alle andre, der støtter op om Landdistrikternes Fællesråd og arbejder for den fælles sag det er at skabe bedre muligheder og bedre udvikling i vores landdistrikter og yderområder.

Glædelig jul og godt og lykkebringende nytår til alle.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.