Erhverv og beskæftigelse

 

Vi arbejder blandt andet for:                                                Landdistrikternes Fællesråd

  • Sikring af ordentlige finansieringsmuligheder til investering og udvidelse af erhvervsejendomme i alle landets egne.           
  • Lempelse af Planlov i landzone og kystnærhedszone, så erhverv i udvalgte tilfælde kan udvikles her og sikre egnsbestemt vækst.

 

For uddybelse læs mere nedenfor om emnerne:

  1. Planloven-erhverv
  2. Udflytning og decentralisering af statslige arbejdspladser
  3. Manglende finansiering af boliger og erhverv
  4. Styrkelse af bestemte rammevilkår for erhvervslivet