Forfatterarkiv: Hanne Bruun

Fokus på levedygtige landsbyer

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer afholder onsdag den 20. februar 2019 en høring om status på opfølgningen på Udvalget for levedygtige landsbyers anbefalinger. Erhvervsministeren, Landdistrikternes Fællesråd og KL deltager med oplæg. Udvalget for levedygtige landsbyer, der blev nedsat som … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt netværk sætter fokus på kommunal landdistriktsindsats

Kommunerne spiller en stadig større rolle i landdistriktsudviklingen. Derfor lancerer KL og Landdistrikternes Fællesråd et fælles netværk for kommunale landdistriktskoordinatorer. Kommuner med landdistrikter og landsbyer har i mange år arbejdet med landdistriktsudvikling, men de seneste år er indsatsen blevet mere … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mere fokus på digital infrastruktur i hele Danmark

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har inviteret Landdistrikternes Fællesråd til at blive en del af Telebrancheforum samt en række arbejdsgrupper. Tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning er afgørende i forhold til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til landområderne. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Besparelser truer landgymnasier

Faldende ungdomsårgange og besparelser på uddannelsesområdet truer med at fratage de unge deres mulighed for uddannelse i landdistrikterne. Det vækker bekymring i Landdistrikternes Fællesråd. Ungdomsuddannelserne står over for en usikker fremtid med faldende elevtal og årlige besparelser på to procent, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sundhedsudspil: Et skridt frem og to tilbage for landdistrikter

Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder mange gode elementer, men forslaget om at nedlægge regionsrådene er ikke et af dem, mener Landdistrikternes Fællesråd, der frygter demokratisk underskud. Regeringen præsenterede onsdag sit udspil til en sundhedsreform, der har fået navnet “Patienten … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt projekt skal booste turisme på øer

Med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje lancerer Landdistrikternes Fællesråd et projekt, der skal brande 38 danske øer. De danske øers evne til at brande sig selv har stor betydning for øernes vitatiltet og udvikling, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mere vækst på landet: 18 anbefalinger skal styrke erhvervsudvikling

Det er afgørende, at der stilles skarpt på de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne. Sådan lyder det fra Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområderne, der netop har præsenteret 18 konkrete anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Erhvervslivet i landdistrikterne … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Vi kan ikke have et samfund, hvor der er enorme forskelle på sundhedsindsatsen, alt efter om man bor på landet eller i byen«

I Aalborg Kommune har de sat fokus på sundhed i landdistrikterne og investeret i et nyt mobilt sundhedstilbud, der skal støtte borgerne i de mindste landsbyer. Mangel på læger og centralisering af sundhedstilbud er en realitet i mange lokalområder. Det … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Invitation: Fem veje til mere vækst på landet

Tirsdag den 18. december præsenterer Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområder 5 veje og 18 anbefalinger til mere vækst og udvikling i landdistrikterne. Erhvervslivet i landdistrikterne bidrager i stor stil til dansk økonomi. Gennem en positiv eksport og beskæftigelse … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lokale aktionsgrupper bliver en del af fællesrådet

De delegerede i Landdistrikternes Fællesråd har på et ekstraordinært årsmøde fredag valgt at oprette en ny medlemskategori for de 29 lokale aktionsgrupper. Landdistrikterne får et stærkere talerør efter beslutningen om, at de lokale aktionsgrupper, der er etableret som en del … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter efterlyser ny runde flytning af statsjob

Regeringen rykker statslige arbejdspladser til provinsen, men flere steder bliver der nedlagt flere statslige stillinger, end der kommer til. Det er ikke godt nok, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, som efterlyser en ny runde flytning af statslige arbejdspladser. København har … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fjern besparelser på uddannelser i landdistrikter

Positivt at regering og DF dropper omstridte besparelser på erhvervsuddannelser, men alle ungdomsuddannelser udenfor de største byer bør fritages fra sparekrav, hvis man spørger Landdistrikternes Fællesråd, der frygter at små institutioner i provinsen må dreje nøglen om. Erhvervs- og ungdomsuddannelserne … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter kræver ny udligningsordningen efter valg

Borgerne skal have lige adgang til kernevelfærd, uanset hvor i landet de bor. Sådan lyder det fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der kræver en gennemgribende ændring af udligningsordningen i 2019. Det nuværende udligningssystem er flere steder ved at rive tæppet … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Det kan faktisk lade sig gøre at tiltrække internationale virksomheder til landdistrikterne, hvis man bare har det rigtige koncept, der peger fremad og viser udviklingspotentiale«

I Skive Kommune har de vendt afvikling til udvikling og skabt en ny grøn profil, der skal sikre arbejdspladser i landdistrikterne. Finanskrisen ramte hårdt i Skive Kommune. Produktionsvirksomheder blev tvunget til nedskæring eller afvikling, og arbejdsløsheden voksede. Siden har kommunen … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny kampagne skal få flere til at handle lokalt

Kampagnen ”Sæt pris på din by – Køb lokalt” starter lørdag den 27. oktober klokken 9.30 hos købmand Allan Piihl Haagensen, Min Købmand i Gesten, hvor Landdistrikternes Fællesråd giver morgenkaffe til alle borgere. Den lokale handel er under pres. Stigende … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet »At deltage som en ligeværdig partner i partnerkredsen bygger bro og opbygger tillid«

I Holbæk Kommune har de en vision om at blive den kommune i Danmark, der er bedst til at samarbejde med borgere og virksomheder i udviklingen af nye løsninger, velfærd og tryghed. Holbæk oplever de samme udfordringer med en demografisk … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter storroser: Lynhurtigt internet til Sjælland

Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern, SEAS-NVE, vil igangsætte en milliardstor fiberudrulning. Borgere og virksomheder på det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne vil få tilbud om fibernet inden udgangen af 2023. En god bredbåndsdækning understøtter bosætningen og … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landsbytopmøde – Hvordan bliver flere landsbyer levedygtige?

Udvalget for levedygtige landsbyer har overdraget sine anbefalinger til regeringen, og vi har derfor brug for din mening, dine oplevelser og dine idéer, når Landdistrikternes Fællesråd afholder arrangement om levedygtige landsbyer den 5. november i Egtved. Mere end 1 million … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Positivt forslag fra S retter op på urimelig udligning

Socialdemokratiet vil med nyt forslag kompensere provinskommuner med milliardbeløb og lave en ny reform af udligningsordningen. Det er ikke rimeligt, at provinskommuner, der har fået millioner af kroner for lidt i støtte fra staten på grund af manglende oplysninger om … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Flere midler til videreudvikling af Ø-pas

Landdistrikternes Fællesråd har fået 1 mio. kr. fra Nordea-fonden til at forbedre formidlingen af ø-aktiviteter via Ø-passet, der bidrager til at skabe øget synlighed for aktiviteter og turisme på de danske øer. Med 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hussalget blomstrer på de danske småøer

I 2016 blev det billigere at sejle til 30 danske småøer, idet færgetaksten blev sat ned. Resultatet er, at affolkningen på øerne er aftaget. Derudover viser nye tal fra Boligsiden.dk, at salget af huse i perioden har fået et løft … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Danske landdistriktskommuner sætter turbo på bredbåndsudviklingen

Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi har spurgt de danske landdistriktskommuner om deres syn på bredbåndsudviklingen, og konklusionen er klar; Bredbånd understøtter bosætningen og erhvervsudviklingen, og der skal endnu mere turbo på, hvis det står til kommunerne. En helt ny undersøgelse … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Det er ikke de 21 byrådspolitikere, der ved, hvad der er behov for lokalt. Det ved man i landområderne, og det ved man i Landsbyforum«

I Ringsted Kommune forenes landsbyernes stemmer i fællesskabet Landsbyforum, der er bindeled mellem politikerne og landområderne. Selvom Ringsted Kommune på mange måder ligger godt placeret midt på Sjælland, oplever de ligesom andre kommuner udfordringer med bosætningen og udviklingen til landområderne. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt partnerskab skal styrke ø-turisme

Øernes evne til at brande sig selv har stor betydning for turisme og udvikling. Det skal nyt Partnerskab for Dansk Ø-turisme være med til at styrke. I går blev Partnerskab for Dansk Ø-turisme lanceret ved arrangementet ’Smag på Øerne’, hvor … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Provinskommuner er mest erhvervsvenlige

Det er provinskommuner, der topper listen i Dansk Industris årlige undersøgelse om lokalt erhvervsklima. Ikke overraskende, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der bl.a. fremhæver kvaliteten af den kommunale erhvervsservice som et vigtigt parameter. Dansk Industri har netop offentliggjort en landsdækkende … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Positivt med flere apoteker i hele Danmark

Siden 2015 er der kommet over 50 procent flere apoteker rundt omkring i landet. Det giver bedre adgang til medicin og rådgivning om sundhed – også i landdistrikterne. Selv om mange nye apoteker er åbnet i de større byer, så … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Regeringen mangler fokus på bedre balance

Der er kun enkelte positive elementer i regeringens finanslovsforslag, mener Landdistrikternes Fællesråd, som dog roser videreførelsen af det forhøjede befordringsfradrag og flere midler til nedsættelse af færgetaksterne til visse øer. Regeringen har netop fremsat sit finanslovsforslag, men hos Landdistrikternes Fællesråd … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årets Landsby 2018: Folkefest på Fejø

Sang, taler og fællesspisning var på programmet, da den lille ø i Lolland Kommune lørdag fik den officielle titel som Årets Landsby 2018. På Fejø har de lokale ildsjæle taget skeen i den anden hånd, vendt afvikling til udvikling og … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Invitation: Kom og smag på øerne

Onsdag den 5. september kan du smage på de danske øer og høre om, hvordan vi sammen kan skabe vækst på øerne, når Partnerskab for Dansk Ø-turisme lanceres hos Danske Rederier i København. Dagen vil være fyldt med specialiteter fra … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter roser S-udspil: Skaber bedre balance

Flere decentrale uddannelser, fordobling af nedrivningspuljen og oprettelse af en række lokale velfærdscentre i de mindre byer. Det er blot nogle af de forslag, Socialdemokratiet har fremlagt i partiets nærhedsudspil, der får ros med på vejen af Landdistrikternes Fællesråd. Socialdemokratiet … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

PRESSEINVITATION: Årets Landsby fejres ved officiel kåring

For få uger siden blev den lille ø Fejø i Lolland Kommune udnævnt som Årets Landsby 2018. På lørdag kåres landsbyen officielt. Pressen inviteres til at dække den officielle kåring af Fejø som Årets Landsby den 25. august 2018. Det er … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Frivillige ildsjæle og opbakning fra lokalråd er en forudsætning for udvikling i landdistrikterne«

På Nordfyn har tæt dialog og samarbejde med lokale råd og frivillige ildsjæle givet grobund for store succeser. Samarbejdet hviler på gensidig tillid og en fordomsfri tone, hvor alt kan tages op. Gennem samarbejde med landdistriktsrådet og frivilligt engagement er … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Ny forsyningsmotorvej bør graves ned

Energi-, forsynings- og klimaminister åbner i et brev til Landdistrikternes Fællesråd og seks jyske kommuner op for yderligere dialog om nedgravning af elledninger langs vestkysten. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) går nu aktivt ind i sagen om … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Danske småøer og landdistrikter: Behov for flere midler til udvikling

De massive besparelser på LAG-ordningen og Landdistriktspuljens beskedne størrelse får landdistriktsudviklingen til at ligne et lavprioriteret område i regeringen, skriver formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i en kronik i Avisen … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fejø er Årets Landsby 2018

Et stærkt samarbejde, øget bosætning og en landsby, der har taget udviklingen i egne hænder. Det er nogle af kendetegnene ved Fejø, der netop er blevet kåret som Årets Landsby 2018. På den lille ø i Lolland Kommune har lokale … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Så er det nu: Nominér din kandidat til Landdistriktsprisen 2018

Har en lokal ildsjæl, forening, virksomhed eller kommune været med til at få din landsby til at blomstre, så skynd dig at nominér dem til Landdistriktsprisen 2018. Landdistriktsprisen hylder de lokale helte, der har gjort en ekstra indsats for at … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Millioner på vej til vækstpiloter

Regeringen lægger op til at tilføre 10 mio. kr. yderligere til landdistriktsvækstpilotordningen i 2018. Landdistrikternes Fællesråd, Akademikerne og SMVdanmark er positive over, at regeringen har lyttet til opfordringen fra organisationerne og vil tilføre flere midler til ordningen. Der er gode … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bedømmelseskomité på besøg hos finalister til Årets Landsby

Jagten på Årets Landsby 2018 er i fuld gang. I weekenden besøger bedømmelseskomitéen de tre finalister til prisen. Landsbyerne Ryslinge i Faaborg-Midtfyn Kommune og Gludsted i Ikast-Brande Kommune samt øen Fejø i Lolland Kommune. De tre finalister er i fuld … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter til Christiansborg: Centralisering af uddannelser skævvrider Danmark

Danmark har igennem de seneste ti år oplevet en markant centralisering af uddannelser. En ny opgørelse fra Landdistrikternes Fællesråd viser, at over 75 pct. af studiepladserne på de videregående uddannelser i dag er placeret i og omkring de fire største … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ø-pas revet væk: Turister strømmer til danske øer

Successen med ø-passet fortsætter og oplaget på 35.000 eksemplarer er næsten udsolgt. Øerne melder om flere turister, højere omsætning og fulde færgeafgange. De danske øer fik for to år siden deres eget pas. Det er blevet så stor en succes, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret, Pressemeddelelser | Skriv en kommentar

SF-formand og landdistrikter: Stop beskæring af lokal erhvervsudvikling

Mener regeringen alvorligt, at den vil sikre den lokale vækst og udvikling rundt i hele landet, kræver det, at man ikke underminerer de støtteordninger, som skaber både job og bosætning lokalt, skriver SF’s formand Pia Olsen Dyhr og formand for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter storroser: Ny medieaftale styrker dækning af hele landet

Den regionale og lokale nyhedsformidling styrkes, TV 2-regionerne undgår besparelser, flere mediearbejdspladser rykkes ud af hovedstaden og DR’s regionale dækning styrkes i distrikterne på radio og tv. Det er bl.a. resultatet af den medieaftale, regeringen og Dansk Folkeparti netop har … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgmestertopmøde: Vækst – hvordan får vi alle med?

FOLKEMØDET 2018: Der er positive udviklingstendenser i mange landdistriktskommuner, men væksten er ulige fordelt. Hvordan får vi alle med? Vær med, når Landdistrikternes Fællesråd sætter emnet til debat i Landdistrikternes Telt. Udviklingen går den rigtige vej i mange landdistriktskommuner. Beskæftigelsen … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tre finalister udtaget til Årets Landsby 2018

Evnen til at samarbejde og skabe resultater i form af øget bosætning og arbejdspladser er nøgleordene for de tre landsbyer, der kæmper om at blive Årets Landsby 2018. Siden ansøgningsfristen blev passeret den 30. april 2018, har bedømmelseskomiteen bag Årets … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Debat: Danmark flytter sammen

FOLKEMØDET 2018: Flere og flere vælger at eksperimentere med boligformer og fællesskaber, hvor man tager et kollektivt ansvar for det sted, man bor. Det skal debatteres i landdistrikternes telt fredag kl. 12-13, når Odsherred inviterer nytænkerne ind til en snak. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgmestertopmøde: Hvordan kan vi øge bosætningen i landdistrikterne?

FOLKEMØDET 2018: Evnen til at tiltrække nye borgere er essentielt for at opretholde velfærden i de danske land- og yderkommuner. Hvordan kan kommuner tiltrække den kritiske masse, der sikrer velfærdens fundament? Vær med, når tre borgmestre og formanden for Landdistrikternes … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Iværksætterforsøget skal fejres – kom til Fiasko Fredag på Folkemødet

FOLKEMØDET 2018: LAG’erne i Danmark vil have landdistrikternes iværksættere til at gøre op med frygten for at fejle. Med arrangementet Fiasko Fredag på Folkemødet tager man et opgør med glansbillederne på LinkedIn og fejrer entreprenante fiaskoer på vejen til successen. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kom til debat om fremtidens fællesskaber

FOLKEMØDET 2018: Danmark er ved at forene sig på ny. Nedefra og under radaren. En ny form for sammenhængskraft vil komme til at præge fremtidens lokalsamfund. Få et kig ind i den nye tid, hvor nye spilleregler for fællesskaber opstår … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgmestertopmøde: Hvordan sikrer vi vækst efter store anlægsprojekter?

FOLKEMØDET 2018: Store anlægsprojekter kan løfte hele områder, men hvordan sørger vi for, at udviklingspotentialerne indfries? Vær med, når tre borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd sætter emnet til debat i Landdistrikternes Telt. Femern Bælt-forbindelsen står for døren og kommer … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tør politikerne slippe pengene til lokalsamfundene?

FOLKEMØDET 2018: Flere af landets kommuner har sluppet taget om en del af udviklingsmidlerne og lagt dem direkte ud i lokalsamfundene. Her skal pengene række længere og engagementet blive større, når borgerne selv bestemmer, hvad midlerne bruges til. Men virker … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Millioner til landdistriktsudvikling

44 projekter, der understøtter vækst og udvikling i landdistrikter og på de små øer, har i dag fået tilsagn om støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Vigtigt med midler til at understøtte det gode liv på landet, siger næstformand for Landdistrikternes Fællesråd. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

LAG’erne sætter fokus på erhvervsfremmeindsatsen på årets Folkemøde

FOLKEMØDET 2018: Erhvervsfremmesystemet er temaet, når de lokale aktionsgrupper, LAG’erne, i samarbejde med Landdistrikterne Fællesråd inviterer til debat på Folkemødet på Bornholm. I Danmark bruges der over en syvårig periode mere end 10 mia. kr. fra EU’s fire strukturfonde, der … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjemmeblind – passer det, at ”der ikke sker noget” i landdistrikterne?

FOLKEMØDET 2018: Første debat i Landdistrikternes telt tager fat på fordomme og blinde pletter i debatten “Hjemmeblind – kender landdistrikterne deres egne styrker?”. I Nordfyns Kommune, der arrangerer debatten, gemmer mange landsbyer på gode historier, der fortjener at blive hørt. … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Debat om den 4. industrirevolution: Er vi klar?

FOLKEMØDET 2018: Teknologiske landvindinger er i gang med at ændre vores samfund. Men er vi overhovedet klar til det utænkelige systemskifte? Vil landdistrikternes lokalsamfund kunne revitaliseres via ny teknologi? Vær med til at diskutere landdistrikternes teknologiske fremtid i Landdistrikternes Telt … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Debat om grænseoverskridende samarbejde: Er grænsen nået?

FOLKEMØDET 2018: Danmark og Tyskland har et udstrakt samarbejde allerede, men der er rum til meget mere: Kom og hør hvordan EU-midler bruges til at styrke og udvikle samarbejdet – til gavn for os alle. Hvad betyder ordet grænse for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fælles brev til minister: Høje elmaster svækker udviklingen i landdistrikterne

I et fælles brev opfordrer borgmestre i seks jyske kommuner og Landdistrikternes Fællesråd energi-, forsynings- og klimaministeren om at tænke på natur og landskab ved etablering af elmaster langs vestkysten. Over 500 elmaster med en højde på op til 35 … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgerinvolverende kunst giver nyt liv og international opmærksomhed til Fursundegnen

FOLKEMØDET 2018: ”Når kunstnerne kommer, så bliver det sjovt.” Sådan sagde borgerne i den lille by Selde i Skive Kommune, da de i 2013 tog initiativ til at invitere professionelle kunstnere til byen med det formål at gøre deres lokalområde … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Debat på Folkemødet: Kan partnerskaber løfte landdistriktsudviklingen?

FOLKEMØDET 2018: Hvordan tager man lederskab og vender udviklingen i en udfordret egn? Vær med til at diskutere om partnerskaber kan løfte landdistrikterne, når Tønder Kommune inviterer til debat i Landdistrikternes Telt på Folkemødet. Tønder Kommune byder på debat i … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kom til animationsworkshop i Landdistrikternes Telt

FOLKEMØDET 2018: Mens landets blåskjortede kommunale embedsmænd udtænker såkaldte visioner for bæredygtighed og fællesskab, har Omvendslev Kommune sat sig på den tomme plads og går til makronerne i bestræbelserne på at få afviklet landsbyen inden Folkemødets udgang. Hvor træt bliver … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kan kunst og kultur drive landdistriktsudviklingen?

FOLKEMØDET 2018: Kunstnere og teaterfolk er oplægsholdere, når der i Landdistrikternes Telt på Folkemødet den 16. juni kl. 12-13 debatteres kunst og kultur som driver for lokal udvikling. Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen fortæller om projektet GRASSLANDS, der har … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kommuner debatterer bæredygtighed på Folkemødet

Hver især er de stærke på energi og klima, og både Skive og Sønderborg kommuner arbejder ambitiøst med indsatser for mere bæredygtige og grønnere samfund. På folkemødet mødes de to kommuner i debat om bæredygtighed. Skive og Sønderborg går som … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Arbejdet er forskelligt, fordi udfordringerne er forskellige«

Næsten halvdelen af Mariagerfjord Kommune består af landdistrikter, men udfordringerne er vidt forskellige. Derfor er kernen i kommunens arbejde med landdistriktsudvikling at omfavne forskelligheden. Den nordjyske kommune Mariagerfjord er en langstrakt kommune på 65 km. Derfor kæmper kommunens 35 landsbyer … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hvordan redder vi landsbyerne – udvikling eller nedlægning?

FOLKEMØDET 2018: Landsbyerne er under pres. Skal de alle hjælpes til udvikling, eller skal få udvalgte prioriteres? Det debatterer en vestjysk borgmester og en forsker fra Aalborg Universitet på Folkemødet, torsdag d. 14. juni kl. 17.00. Indbyggerne i de danske … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Digital borger gæster Landdistrikternes Telt

FOLKEMØDE 2018: I 2017 blev Vallekilde i Vestsjælland kåret som Årets Landsby af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark. Udover den digitale kommunikation, som gør det nemt at have både grejbank, fredagsbar og repaircafe har landsbyen også en digital indbygger, … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Er landdistrikterne blevet ’hjemmeblinde’?

FOLKEMØDET 2018: Når Landdistrikterne torsdag den 14. juni slår teltdugen op, er første programpunkt et debatmøde arrangeret af Nordfyns Kommune. Debatten stiller skarpt på, hvorfor landdistrikterne har så svært ved at komme ud over rampen med de gode historier. Den … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter samles på Folkemødet

Danmarks landdistrikter indtager hovedrollen, når 10 kommuner, LAG’erne i Danmark, Landdistrikternes Fællesråd og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer slår dørene op til Landdistrikternes Telt på Folkemødet 2018. Kunstig intelligens, robotter og 3D-print – hvordan vil den 4. industrirevolution påvirke … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: God idé med krav om geografisk mobilitet til ledige

Regeringen foreslår i nyt udspil at indføre skærpede krav om lediges geografiske mobilitet. Initiativet er tiltrængt, for der er brug for kvalificeret arbejdskraft i hele landet, mener Landdistrikternes Fællesråd. Med nyt beskæftigelsesudspil vil regeringen have ledige til at søge job … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Den moderne landsby skaber nye erhverv – men hvordan?

Hvis jeres landsby er parat til aktivt at gå ind i skabelse af nye erhverv, har I nu muligheden for at deltage i et kursus som led i et udviklingsprojekt. Der er plads til to landsbyer, og I skal ansøge … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landsbyerne skal føre Ringkøbing-Skjerns energivisioner i mål

Med projektet LandsbyEnergi er Ringkøbing-Skjern Kommune godt i gang med at indfri landets måske mest ambitiøse energimålsætning. Omdrejningspunktet er energivenlige boliger og en styrket sammenhængskraft i landsbyerne. Grønnere, mere energibesparende boliger og en styrket sammenhængskraft i landdistrikternes landsbyer. Begge dele … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Det er ikke kommunen, der driver udviklingen i landsbyerne, men landsbyerne selv«

Landsbyerne spiller en hovedrolle i udviklingen af Favrskov Kommunes landdistrikter, og sådan har det været i området siden før kommunalreformen etablerede kommunen. I den østjyske Favrskov Kommune spiller landsbyerne en helt central rolle i udviklingen af kommunen. Sådan var det … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Hovedstadskommission virker unødvendig

Regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen vil nedsætte en hovedstadskommission. Helt forfejlet, mener Landdistrikternes Fællesråd. “Nu må den hovedstads-bashing stoppes,” udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fredag til Berlingske og annoncerer nedsættelsen af en hovedstadskommission, der med en samlet … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vestdanmark kan blive medieforligets store taber

De regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, der med stor succes har støttet filmproduktion i Vestdanmark, risikerer at få udhulet deres finansieringsgrundlag i et kommende medieforlig. Det vil ikke alene underminere grundlaget for kreative industrier og vækst uden for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter om teleforlig: Hurtigt bredbånd og bedre mobildækning

Regeringen indgik torsdag et teleforlig med alle Folketingets partier. Mange positive tiltag, siger landdistriktsformand og glæder sig særligt over bredbåndspuljen og højere dækningskrav. Alle Folketingets partier er med i”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Fællesråd modtager SMV-pris

SMV-prisen 2018 går til Landdistrikternes Fællesråd for deres indsats med at udbrede kendskabets til SMV’ernes betydning for lokal jobskabelse og uddannelse af de lokale unge i landdistrikterne. SMVdanmarks formand, Niels Techen, har i dag på vegne af Fonden Håndværkets Hus … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Første flytterunde ligner en succes

Status for regeringens første flytterunde ’Bedre Balance I’ er kommet. Resultaterne viser, at flytningen af statslige arbejdspladser er en succes, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. I 2015 lancerede regeringen første flytterunde af statslige arbejdspladser med ’Bedre Balance I’, hvori planen … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Danmark vært for international forskerkonference om landdistrikter

Hver andet år mødes landdistriktsforskere fra hele Norden og en række andre lande for at udveksle nyeste forskningsresultater. Denne gang er Danmark vært for konferencen, som finder sted d. 14.-16. maj 2018 på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Flere end 130 … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikternes Fællesråd konstituerer bestyrelse

Der er både kendte og nye ansigter i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, der har udpeget to næstformænd og fordelt udvalgspladser. Markant flere medlemmer, større aktivitetsniveau og stærkere interessevaretagelse. Landdistrikternes Fællesråd har vinden i ryggen og for at imødekomme den positive udvikling … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »Det har været med til at skabe fornyet gejst, liv og sammenhold i det, der ligger bag hovedvejen«

En køretur langs den kommunale hovedvej Løkkensvej blev startskuddet til et projekt, hvor Hjørring Kommune har gjort naturen til katalysator for en positiv udvikling af et lokalområde. Med projektet ’Løkkensvej – lev godt, lad det gro’ har Hjørring Kommune vendt … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Besparelser på EU-støtte til regional udvikling kommer til at koste arbejdspladser

Regeringen foreslår bl.a. en gradvis nedskæring af midlerne til regional udvikling for at mindske EU’s budget. Det kommer til at koste arbejdspladser og bosætning, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. Regeringen melder sig klar til at beskære en del af de … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ærø melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd

Ø-kommunen Ærø har besluttet sig for at blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd, som nu repræsenterer 55 kommuner landet over. Ærø Kommune er blevet medlem af Landdistrikternes Fællesråd, der dermed kan tælle 55 kommuner blandt sine medlemmer. Det glæder formanden for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Positiv udvikling i landdistrikterne: Flere i job og et boligmarked i fremgang

Igen i år er der positive udviklingstendenser i form af stigende beskæftigelse samt fremgang på boligmarkedet i store dele af landet, lyder det i regeringens regionale- og landdistriktspolitiske redegørelse. Grundlæggende positivt, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. De positive udviklingstendenser har … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Svært at få lån i dele af landet

Flere får ja til lån, men der er stadig finansieringsudfordringer rundt i landet, vurderer Landdistrikternes Fællesråd, der onsdag mødes med den finansielle sektor, Finanstilsynet og Erhvervsministeriet til et lukket møde i Folketinget. Daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: »De små virksomheder i landdistrikterne er måske mindre synlige, men ikke mindre vigtige«

Erhvervsudvikling trives allerbedst i øjenhøjde, er erfaringen fra Rebild Kommune. I et forsøgsprojekt har kommunens erhvervskontorer lavet en opsøgende indsats, som har fået de mindre virksomheder til at føle sig set og hørt. Hvordan får vi fat i kommunens mindre … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter om udligningsforhandlinger: »Det kunne have været værre«

Forhandlingerne om udligningssystemet har ikke resulteret i en aftale. DF og Socialdemokratiet vil ikke være med til regeringens udspil. Ingen udligningsaftale er bedre end en uretfærdig aftale med overkompensation til hovedstadskommunerne, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. I flere uger har … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Så er det sidste chance: Skal din landsby være årets landsby?

Det er om at være klar ved tasterne og få den gode historie ned på skrift, hvis man skal være med i opløbet om at blive Årets Landsby 2018. Deadline er 30. april. Det er ved at være sidste chance … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt projekt vil gøre landsbyer til aktører i erhvervsfremme

Landsbyernes egen evne til at organisere og skabe erhvervsudvikling er omdrejningspunktet i nyt projektsamarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet. I et nyt projekt arbejder Landdistrikternes Fællesråd og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet sammen om at gøre … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kolding med i Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd har fået sit kommunale medlem nummer 54 i Kolding Kommune, der nu er blevet medlem af organisationen. Kolding Kommune har besluttet at blive medlem i Landdistrikternes Fællesråd, som dermed repræsenterer 54 kommuner over hele Danmark. Det er organisationens … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny rapport: Flere landsbyer kan blive levedygtige

En tættere dialog mellem kommune og lokalsamfund, bedre digital infrastruktur, flere midler til landsbyfornyelse og en udvidelse af BoligJobordningen er blandt de 17 anbefalinger, Udvalget for levedygtige landsbyer mener, skal bidrage til at understøtte og styrke udviklingen af de danske … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmerne får ordet: “Uddannelse er vigtigt for provinsen, for det skaber en fødekæde i det lokale liv”

Uddannelse er en nøgle i landdistriktsudvikling, mener Guldborgsund Kommune. Studerende betyder ikke alene kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet og deltagere i kultur-og fritidslivet, måske bliver de hængende og skaber familie. Studerende starter synergieffekter i en kommune. De engagerer sig i fritids- … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Drop centralisering af erhvervsfremmeindsatsen

Erhvervsministerens Forenklingsudvalg har i dag præsenteret et forslag om et nyt erhvervsfremmesystem og lægger op til at centralisere indsatsen. Centralisering er ikke vejen frem, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. Ansvaret for at fordele midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser skal overdrages fra … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Besparelse på TV 2-regionerne er uacceptabel

Der er brug for at styrke de regionale og lokale medier. Derfor er regeringens forslag om besparelser på TV 2’s regioner forfejlet og “fuldstændig uacceptabelt”, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. TV 2’s regioner skal spare to pct. om året de … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kommunal udligning: Regeringen trækker tæppet væk under provinskommuner

Det vækker skarp kritik fra Landdistrikternes Fællesråd, at regeringen nu har rykket sig markant væk fra en dagsorden om bedre økonomisk balance mellem hovedstaden og provinsen. Regeringens udspil til en aftale om kommunal udligning vil i endnu højere grad tilgodese … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemmer får ordet: »Ærligheden om, hvad man er, og hvilke værdier man har i lokalsamfundet, er det allervigtigste«

Med en målsætning om at skabe mindst ét bofællesskab om året og sikre en mangfoldighed af boformer har Odsherred Kommune gjort fællesskaber til et udviklingsredskab. Man skal finde ind til den ærlige fortælling om, hvad kommunen kan tilbyde og arbejde … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mød de nye ansigter i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse

Til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde fredag fik bestyrelsen fire nye medlemmer. Her fortæller de hver især, hvorfor de har stillet op, og hvad de vil bruge deres plads til. Hanne Lene Haugaard, opstillet af DGI Landdistrikternes Fællesråds A-medlemmer har fået to … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Damsgaard: Telemedicin er et skridt på vejen mod et sundhedsvæsen i balance

Et godt supplement, men ikke en reel løsning på lægemanglen i landdistrikterne, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråds, Steffen Damsgaard, om landets første videotransitlæge. Lægekonsultationer over en videoskærm bliver snart en realitet på Mors i Nordvestjylland, der skal dækkes af landets … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Landdistrikter: Vi har brug for en markant udligningsreform

En kommende udligningsreform skal afskaffe hovedstadsudligningen, sikre en øget landsudligning og medvirke til et Danmark i balance. Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der bekymrer sig over regeringens manglende vilje til at styrke provinskommunerne. Regeringen vil tilgodese en række hovedstadskommuner i de … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vokseværk, centraliseringsstop og udligning

Landdistrikternes Fællesråd havde vokseværk i 2017, ligesom fællesrådets årsmøde fredag trak så mange deltagere til, at det voksede ud af lokalerne i Egtved og indtog Spinderihallerne i Vejle. Som små hvide øer i den store industrielle hal står runde borde … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fur vil have endnu flere borgere og iværksættere – og du er inviteret

Øen, der summer af liv, inviterer til en workshop d. 14.-15. april 2018. Kunne du tænke dig at blive øbo og iværksætter? Så har du chancen nu. Øen Fur slår nemlig dørene op d. 14.-15. april 2018, hvor der for … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Steffen Damsgaard til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde: “I år har vi taget et vigtigt skridt på vejen mod et Danmark i bedre balance, men der er stadig lang vej igen”

Organisationen har haft vokseværk, og landdistrikterne er blevet solidt placeret på den landspolitiske dagsorden. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd gør status over året, der gik. Omkring 200 deltagere bestående af borgmestre, organisationsrepræsentanter, folketingsmedlemmer, gæster og pressefolk sidder fredag bænket i Spinderihallerne … Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar